Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

U susedov sa ozval kňaz – Arpád Popély

U našich južných susedov značnú spoločenskú polemiku vyvolala reakcia jedného kňaza, ktorý 20 rokov bol v službách katolíckej cirkvi. Maďarská vláda sa totiž už od novembra minulého roku zaoberá otázkou možnosti odovzdania cirkvi niektoré inštitúcie, ktoré si nárokovala. Ide o sociálne domovy pre dospelých a detské domovy. Pikantériou celej záležitosti je ten fakt, že vláda je podozrievaná z toho, že sa chce zbaviť jednak starých, schátralých budov, kde sa tieto inštitúcie nachádzajú, ako aj kritiky, že financovanie tam pracujúcich ľudí je katastrofálne. Kňaz hovorí, že vláda sa chce zbaviť zodpovednosti, pretože po odovzdaní cirkvi ľudia ju budú viniť za nízku úroveň služieb a zdravotnej starostlivosti.

 

Ďalej sa dotkol veľmi citlivej témy. Vyslovil dojem, že pre krajinu je spojenie moci a cirkvi veľmi nebezpečné. Klérum vraj štátnymi prostriedkami sa snaží vnútiť ľudom svoje hodnoty. Čím ďalej, tým viac sa mieša aj do osobného života občanov krajiny - chcel a presadil, že v ktorý deň môže maďarský občan nakupovať, ba čo naviac, presadil, že výuka náboženstva na školách je povinná.

 

Kňaz sa rozhovoril aj o sexuálnych otázkach v katolíckej cirkvi. Po prichytení pri pedofilnom konaní istého kňaza z farnosti v meste Pannonhalma, ho vylúčili z cirkvi. Z vlastnej skúsenosti z praxe uviedol, že pozná nejeden prípad, keď homosexuálni mládenci, vydávajúci sa za kresťana, sa uchýlia v radoch celibátu, pretože sa boja verejne priznať k svojej orientácii. A hovorí, že prirodzene tieto pokušenia v človeku ostávajú natrvalo a potom sa stáva, že partnerov si nájdu medzi svojimi veriacimi. Pre neho osobne je veľmi smutné, že nadriadení veľmi často vedia o takýchto prípadoch, ale vzhľadom na nedostatok kňazov v krajine, radšej mlčia. Kňaz očakáva, že tieto otázky sa opäť dostanú na verejnú diskusiu po začatí nového školského roku.