Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Už len fikcia? – Ján Horár

   Je to zaujímavé, ako sa dnes vyvíja svet. O medzinárodnom práve sme neustále počúvali celé tirády a dnes sa ukazuje, že medzinárodné právo je iba fikcia. Pod 16 do 19 storočia žiadne neexistovalo, po I. svetovej vojne tu bol Brian-Kellogov pakt, Protokoly Litvinova, ktoré uchovávali status quo po vojne. Fiktívne medzinárodné právo utrpelo morou ranu po Iraku, Lýbii, Juhoslávii a, dnes máme napríklad tzv. sankcie, či zoznamy ľudí, ktoré nijaké medzinárodné právo nepozná. Každý si vytvára medzinárodné právo, tak ako sa mu hodí, podľa potreby a vlastných cieľov. Medzinárodné právo ako také je teda mŕtve. Ale už sa to isté deje aj v diplomacii. Nedávno prezident Ruska Putin napísal list krajinám odoberajúcom energetické zdroje, kde vysvetlil situáciu. Teda tento list nenapísal nejaký Jožko Paľko z Dolnej Myšle. A čo urobili predstavitelia týchto krajín, odovzdali svoje diplomatické dlhoveké kánony Bruselu. A Brusel odpovedal, za všetkých 28 krajín, teda aj za tie, ktoré energetické zdroje nedostávajú. Pritom zmluvy má Rusko, teda, s konkrétnymi krajinami a nie s Bruselom. Mali sa vyjadriť predstavitelia týchto krajín a potom mohol Brusel tieto stanoviská poslať do Moskvy. To by bolo diplomatické a aj čestne. Odpoveď Bruselu, teda pána Barossu, bola zvláštna, do celej problematiky navrhol zatiahnuť MMF, čo nie je nič iné iba USA. Takýto list ruský prezident vlastne ani nemusí brať do úvahy a môže sa nad ním len pousmiať a myslieť si svoje o suverenite niektorých krajín a o ich diplomacii ani nehovoriac. Smutná pravda, ale realita....