Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Turistické vychádzky z Prešova – Milan Kaľavský

 

Mesto Prešov sa svojim počtom obyvateľov zaraduje na tretie miesto na Slovensku. Archeologické nálezy dokumentujú jeho osídlenie už v 4. a 5. storočí n.l. Prvá písomná zmienka je z roku 1247. Štátne prírodné rezervácie chránené územia, študijné plochy a náleziská, vzácne historické objekty, sakrálne a technické pamiatky sa nachádzajú od krajského mesta čo by kameňom dohodil. Stávajú sa vdačným objektom nielen na fotografovanie. V prípade záujmu je možno sa k ním dostať v priebehu hodiny a v každom ročnom období kratšou, či dlhšou vychádzkou, bicyklom , autom, MHD, či železnicou. Cestujúcim autom, či železnicou na trase Prešov – Sabinov iste neujde pozornosti Šarišský hrad nachádzajúci sa na kužeľovitom kopci v nadmorskej výške 570 metrov nad mestom Veľký Šariš. Svojou rozlohou sa zaraďuje medzi najväčšie na Slovensku. Východným smerom nad obcou Kapušany upúta na skalnom výbežku Zamčisko v nadmorskej výške 511 Kapušiansky hrad. Je dobre viditeľný z diaľky tiež vo večerných hodinách , keď je osvetlený z ciest od Bardejova, Vranova prechádzajúc touto obcou smerom do Prešova, či opačne. V neďalekej prímestskej časti krajského mesta v obci Haniska na kopci Furča sa týči pomník Sedliackeho povstania v r. 1831. Postavený bol v roku 1938. Nad obcou Ruská Nová Ves sú zrúcaniny Zbojníckeho hradu.

S pekným výhľadom na krajské mesto nachádza sa unikátny a nádherný komplex Kalvária so 14 kaplnkami. Kostol sv. Kríža a kaplnka Svätých schodov. Tento urbanisticko-architektonický komplex bol postavený v rokoch 1721 až 1729 a zaraďuje sa medzi najkrajšie na Slovensku.

Pri výstupe na ktorúkoľvek uvedenú lokalitu odmenou sú nevšedné výhľady do širokého okolia, údolia rieky Torysa a Sekčova, či na stavbu, ktorá sa rozrastá v uvedenom priestore. Z vyššie položených miest a v dobrom počasí je možno vidieť končiare vzdialených Vysokých Tatier.

Okrem vzácnych historických objektov a iných kultúrnych pamiatok uvedených v tomto článku v centre mesta upúta svojou dominanciou Konkatedrála sv. Mikuláša, Katedrálny chrám Jána krstiteľa, Chrám sv. Alexandra Nevského, Evanjelické kolégium, ktoré v dávnej minulosti patrilo medzi najvýznamnejšie vzdelávacie inštitúcie v Uhorsku. Túto sklutočnosť potvrdzujú osadené pamätné tabule s uvedením mien Pavol Országh Hviezdoslav, J.M. Korabinský, pamätná tabuľa J. A. Komenskému osadená pri príležitosti jeho krátkeho pobytu v Prešove v r. 1654. V uvedenej škole študovali F. Kerényi , J. Záborský, F. Kosúth a ďalšie významné osobnosti. V evanjelickom chráme a. v. sv. Trojice sú uložené ostatky 4 obetí z popravy  24 popredných mešťanov a šľachticov z roku 1687, ktorú vykonal cisársky vojenský súd známy ako Prešovský krvavý súd pod vedením generála Antónia Caraffu. V roku 1930 ich dopravili do Prešova, kde boli dovtedy tajne pochované a ukryté  v kostole v neďalekej obci Svinia. Za pozornosť stojí vidieť pamätný stĺp na pamiatku stretnutí básnika F. Petöffiho, M. Tompu a F. Kerényiho, ktorý sa nachádza na okraji mesta na Wilecovej hôrke pod lesom, kde sa schádzali. Uvedená trojica mala úzky kontakt z vyššie uvedeným Kolégiom.

 

Pozoruhodný je Františkánsky kostol zasvätený sv. Jozefovi na Slovenskej ulici. Pár desiatok metrov od Hlavnej ulice sa nachádza zaujímavá a najkrajšia ortodoxná synagóga na Slovensku. Treba poznamenať, že tento objekt má od dávnej minulosti a svojej existencie zaujímavú históriu využitia. V súčasnosti slúži svojmu účelu. Návštevníkovi určite neujdú pohľady na vystavené zbierky na poschodí, ale aj celkovú výzdobu v interiéri synagógy.

 

Svojou architektonickou stavbou a exteriérovou výzdobou iste upúta Rákocziho palác, v ktorom sa nachádza Krajské múzeum, tiež Klobušického palác, budova radnice, župný dom a ďalšie.

Necelých 10 km západne od Prešova v dedinke Brežany sa nachádza drevený kostolík sv. Lukáša, ktorého vznik sa datuje z roku 1727. Je národnou kultúrnou pamiatkou. V susedných Rokycanoch je kostol z 15. storočia. Okrem iného je pozoruhodný dreveným stropom.

 

Nie len uvedené lokality sú veľkým lákadlom pre návštevníkov a turistov. Ďalšie sa nachádzajú v bližšom či vzdialenejšom okolí. Zvláštnu pozornosť návštevníkov zasluhuje kaštieľ vo Finticiach so svojou vzniknutou expozíciou rodiny Deseffiovcov. V okrese Prešov je množstvo vzácnych kaštieľov a kúrií, ktoré už ako aktívny dôchodca a bývalý riaditeľ Krajského múzea v Prešove RNDr. Jozef Palášthy, CSc. štetcom a olejovými farbami zdokumentoval farbami v obrazoch, ktoré predstavil aj verejnosti na troch výstavách v priestoroch Okresného osvetového strediska v Prešove.

 

Národnou kultúrnou pamiatkou a európskou raritou sú technické pamiatky na ťažbu soli v Solivare. Jednou zo vzácnych pamiatok celého komplexu budov je varňa soli, sklad soli, zásobníky soli s drevenými nádržami poznačené rokmi a silou soľanky. Technickým skvostom je gápeľ, kde sa nachádza šachta Leopold na ťažbu soli. Na vyvýšenom kopčeku je z drevenej konštrukcie postavená klopačka, ktorá slúžila od dávnych čias ako strážna veža, ohlasovňa požiaru, ohlasovanie pracovnej smeny, či iných dôležitých správ pre banícku usadlosť. Oznam sa uskutočňoval búchaním kladiva z bukového dreva na hrubšiu bukovú dosku v dĺžke takmer 1 meter. Návštevník tohto unikátneho  technického areálu pri jeho návšteve získa množstvo zaujímavých informácií a odnesie si nevšedný zážitok o vysokej dômyselnosti technických vedomostí a zručností našich predkov.

 

Za Zlatou Baňou na východnej strane Slanských vrchov sa nachádzajú Dubnické opálové bane, ktoré vznikli a boli známe už v 3. storočí n.l. pri osade Dubník. Najväčší exemplár vzácneho opálu na tomto ložisku Harlekýn vážil 607 gramov. Nachádza sa vo výstavných priestoroch prírodovedného múzea vo Viedni.

 

Postupne ťažba z dôvodu nerentabilnosti bola ukončená v r. 1922. Od uvedeného roku boli bane opustené a stali sa domovom v kolóniách zimujúcich netopierov. Pri tejto príležitosti je treba spomenúť bývalého pracovníka múzea RNDr. Jozefa Palášthyho , CSc. vtedy vedúceho prírodovedného oddelenia, keď v rokoch 1963 – 1970 v štôlňach Dubníckych opálových baní ako prvý na východnom Slovensku previedol takmer 2 300 obručkovaní tu zimujúcich netopierov, čím sledoval ich migráciu a zimovanie všetkých druhov s dôslednou písomnou a fotografickou dokumentáciou. Získané údaje publikoval v odbornej tlači, kde mali patričný ohlas.

 

V súčasnosti a po obnovení súkromnou spoločnosťou v r. 2012 bola ťažba opäť spustená a 1. 6. 2015 sprístupnená pre návštevníkov, ktorí si majú možnosť pozrieť 1.2 km starých štôlní Jozef vo významnom  a chránenom objekte Dubnícke bane.

 

Obľúbeným  a celoročne turistami navštevovaným miestom nielen Prešovčanov je prímestská chatová oblasť Cemjata vzdialená necelých päť kilometrov západne od mesta. Najmä v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia tu bol poskytnutý pre návštevníkov priestor všestrannej rekreácie, čo pretrváva dodnes.

 

Ako uvádza Štefan Sabol v knihe Prešov v minulosti a dnes (vydanej v Nakladateľstve Čas Bratislava v roku 1943) bolo tu letné kúpalisko, tenisový dvor. V zime lyžiari využívali terény na lyžovanie, v lete na pešie turistické trasy do okolia. Les bohatý na ihličnaté a listnaté stromy tiež pramene minerálnej vody bohatej na železitú vodu obohatenú o kysličník uhličitý boli základom na vybudovanie kúpeľov, kde sa liečili choroby všeobecnej slabosti, choroby srdca, ženské a nervové. Kúpele v časoch Uhorska boli u pacientov veľmi obľúbené a prístupné verejnosti. Lekársku starostlivosť s personálom zabezpečoval lekár z Prešova. Doprava z mesta bola zabezpečovaná autobusom, ktorý doviezol záujemcov najmä v sobotu a v nedeľu k hotelu Imperiál.

 

Návštevníkovi, turistovi iste neujde zaujímavosť na náučnom chodníku v lese v lokalite Brecin, ktorý otvorili Školské lesy na Cemjate. Ide o malú lesnú čistinku vedľa diviačej obory s informačnou tabuľou a pamätným kameňom osadeným na pamiatku jednej z posledných obetí osobných súbojov.

 

Bohatý spoločenský život vtedajšej hýriacej šľachty, ktorý neraz vyústil do osobných urážok až po streľbu z pištole na 25 krokov. Známe boli dueli grófa Szizmanayho, Gundelfingera, najmä baróna Luzsenského, ten padol úplne v poslednom súboji 8. januára 1881. Pamiatkou na tieto udalosti zostalo pomenovanie priľahlého lesa Zabíjaná. V pôvodných objektov je v súčasnosti zriadený Domov sociálnych služieb Harmónia.

 

Pár metrov západne od záhradkárskej osady pod lesnou cestou, na začiatku ktorej je závora, preteká pomerne pod prudkým svahom z oboch strán lesný jarček, pri ktorom sda nachádza obrovský kamenný útvar – Čertov kameň. Je zaujímavým objektom a raritou pre každého návštevníka. Jeho vznik a štruktúru opisuje na informačnej tabuli už nebohý profesor Ján Koštialik.

 

Pre skultúrnenie uvedenej lokality a pohodlnému prístupu z oboch strán lesného svahu boli postavené kvalitné drevené schodištia so zábradlím, žiaľ, tie tam už nenájdeme. Školským lesom patrí poďakovanie za vytvorenie náučných chodníkov v obvode Cemjaty. Z dejinných udalostí v tejto lokalite a pre zachovanie uvedenej skutočnosti je potrebné venovať pernamentnú starostlivosť, aby nedošlo k lesnému pohlteniu samorastmi a hustými krovinami, čím by mohlo dôjsť k zaniknutiu tohto priestranstva a zabudnutiu jednej z najvýznamnejších udalostí v histórii v tejto obľúbenej prímestskej lokalite Prešova.

 

Mesto Prešov patrí k významným historickým mestám na Slovensku. Zostáva na záujme toho ktorého návštevníka – turistu, čo si vyberie z bohatej ponuky historických, technických, sakrálnych, prírodných a kultúrnych pamiatok s fotoaparátom a plecniakom na chrbte.

Foto: Milan Kaľavský

Pravoslávny drevený kostol postavený v roku 1727, Brežany.

Pravoslávny drevený kostol postavený v roku 1727, Brežany.

Pomník na kopci Furča, Haniska. Postavený na pamiatku protifeudálneho roľníckeho povstania na východnom Slovensku v roku 1831.

Pomník na kopci Furča, Haniska. Postavený na pamiatku protifeudálneho roľníckeho povstania na východnom Slovensku v roku 1831.

Solivar. Ťažná veža zo 17. a 18. stor., tzv. gapeľ nad šachtou Leopold.

Solivar. Ťažná veža zo 17. a 18. stor., tzv. gapeľ nad šachtou Leopold.

Kapušany, pohľad na Kapušanský hrad, vybudovaný v rokoch 1410 – 1420.

Kapušany, pohľad na Kapušanský hrad, vybudovaný v rokoch 1410 – 1420.

Cemjata. Pohľad na priestor kde sa v minulosti odohrávali osobné strelecké súboje na 25 krokov.

Cemjata. Pohľad na priestor kde sa v minulosti odohrávali osobné strelecké súboje na 25 krokov.

Veľký Šariš. Pohľad na kužeľovitý kopec na ktorom sa nachádzajú zrúcaniny Šarišského hradu.

Veľký Šariš. Pohľad na kužeľovitý kopec na ktorom sa nachádzajú zrúcaniny Šarišského hradu.

Kalvária. Urbanisticko-architektonická pamiatka nad mestom Prešov.

Kalvária. Urbanisticko-architektonická pamiatka nad mestom Prešov.