Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Trochu viac úľavy pre slovenských motoristov

Vo štvrtok 17. decembra dostali slovenskí i zahraniční motoristi od vlády a stavbárov  túžobne očakávaný vianočný darček v podobe otvorenia konečne uceleného120 km dlhého  liptovsko-šarišského úseku diaľnice D1 od Ivachnovej po Prešov. Posledný včlenený úsek do tejto trasy D1 od Fričoviec po Sviniu má dĺžku 11,217 km  a jeho výstavba stála celkom 129,4 mil. €, z ktorých EÚ uhradí 85% oprávnených nákladov (Operačný program Doprava 2007 až 2013).

 

Európska komisia schválila pred niekoľkými dňami financovanie výstavby ďalších dvoch úsekov D1 na Slovensku a zvolenského úseku R2. Z európskych investičných a štrukturálnych fondov má Slovensko na realizáciu dopravných projektov k dispozícii 3,7 miliardy €.

 

Východoslovenská cestná realita však zamotáva hlavu nejednému motoristovi: Hm, ku Prešovu sa síce dostaneme rýchlejšie, ale čo ďalej?

 

Prešov sa totiž v ostatných rokoch stal akousi „autopascou“, ktorá však viac ako motoristom znepríjemňuje  život obyvateľom mesta a okolia. Nedávny krach výstavby kruhového objazdu v južnej časti mesta (s napojením na prešovsko-košický , ešte za socializmu postavený úsek déjednotky)  tento katastrofálny stav iba potvrdzuje. Pri pohľade na túto stavebnú biedu si spomínam na krátky film, ktorý som videl v posádkovom kine žilinských kasární ako „na manévre povolaný“ vojak v zálohe. Bolo to v januári roku 1965. Vo filme sme videli, ako stavajú diaľnice na svojich ostrovoch Japonci. Prekvapujúca bola dôležitosť prípravy stavby, aby mohli „odfinalizovať“ 1 kilometer diaľnice denne v akomkoľvek teréne!!!  U nás sme vtedy o výstavbe slovenskej diaľnice nemali ani tušenia. Možno preto tento film o budovateľských úspechoch japonského kapitalizmu vtedy dovolili premietať aj vojakom...    

Panorámu Vysokých Tatier budú môcť motoristi obdivoať aj naďalej...

Panorámu Vysokých Tatier budú môcť motoristi obdivoať aj naďalej...

 ...ale na takýto pohľad na Levoču už môžu zabudnúť.

...ale na takýto pohľad na Levoču už môžu zabudnúť.