Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Toto Európa nevidí? (video s českými titulkami) – Vladimír Mikunda

Pozrite si toto video a spoznáte, čo naše ministerstvo zahraničia a naše verejnoprávne médiá pred daňovými poplatníkmi, ktorí ich platia, skrývajú. No našťastie sa im to nepodarilo. Ponúkame vám pohľad Ukrajinky, ktorá plasticky predstaví o čom je a ako naozaj vyzerá súčasná Ukrajina. Na youtube sa táto relácia nachádza pod titulkom Pražská antifašistická jar 29. 9. 2014.

 

Na záver tohto diskusného seminára bola prijatá rezolúcia, ktorá má titulok „Fašizmus v súčasnej Európe!“

 

My, účastníci seminára „Fašizmus v súčasnej Európe!“ po tom, čo sme všestranne posúdili problematiku vzniku nacizmu a fašizmu, vyjadrujeme ostré znepokojenie v súvislosti s občianskou vojnou, tak vo vnútri krajín, ako aj v súvislosti so vznikom medzištátnych konfliktov a s celkovou hrozbou vzniku 3. svetovej vojny. Nákazlivým príkladom týchto procesov sú tragické udalosti na Ukrajine.

Po tragédii 2. svetovej vojny, ktorá nás stála 50 miliónov ľudských životov (Tento údaj je značne znížený – poznámka szpb.), zničila osudy stámiliónov ľudí, viedla k desivému ničeniu miest, dedín, fabrík a životne dôležitej infraštruktúry, kedy bola realizácia nacistických, fašistických ideí uskutočňovaná nevídane brutálnymi spôsobmi, kedy boli páchané zločiny proti mieru, ľudskosti a vojnové zločiny, Norimberský tribunál odsúdil nacistickú ideológiu, politickú stranu, ktorá ju realizovala (nepresný údaj, Norimberský tribunál odsúdil len politické špičky danej strany – pozn. szpb) pohlavárov hitlerovského režimu a ich pomáhačov.

Na zabezpečenie mierového spolunažívania štátov a národov, na zabránenie vojnám, sa ľudstvo sa zjednotilo do Organizácie spojených národov. Rezolúcia OSN z 11. decembra 1946 uznala stanovy Norimberského tribunálu a jeho rozsudky za normy medzinárodného práva.

Na tomto právnom základe boli založené a sú založené všetky normy a princípy medzinárodného práva, a právne mechanizmy boja proti znovuzrodeniu nacizmu a fašizmu. Bohužiaľ, práve to, že svetová politická elita tento právny protijed proti nacizmu a fašizmu patrične neuplatňuje, uvoľnilo ruky neofašistom a neonacistom a tlačí Európu do ohňa 3. svetovej vojny.

Týmto sa obraciame na poslancov Európskeho parlamentu s naliehavou prosbou. Ako pokračovanie európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, prijmite konvenciu o zabránení činnosti neonacistických a neofašistických politických strán a hnutí. Treba v nej zreteľne poukázať na presné príznaky týchto hnutí, na trestnú a politickú zodpovednosť členov týchto hnutí, na povinnosti štátu pri zamedzovaní činnosti neonacistických a neofašistických hnutí na svojom území. Musí byť stanovená aj zodpovednosť za neplnenie ustanovení takejto konvencie.

 

Video zo seminára:  https://www.youtube.com/watch?v=LiUiMUw4lg8