Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

To si hostitelia rozhodne nezaslúžili! – Vladimír Mezencev

Priznám sa, že nepatrím medzi tých, ktorých veľvyslanci krajín, pôsobiacich v Bratislave, pravidelne pozývajú na recepcie, usporiadané na počesť ich štátnych sviatkov. Práve preto ma o to viac potešilo pozvanie Jej Excelencie, veľvyslankyne Slovinskej republiky Bernardy Gradišnik s manželom Brankom na slávnostnú recepciu na počesť 25. výročia Dňa štátnosti Slovenskej republiky. Jej Excelencia, sympatická, príťažlivá a zároveň dáma s patričným intelektuálnym humorom si na mňa spomenula napriek tomu, že sme sa pred časom stretli iba raz v Košiciach.

 

O jej zmysle pre humor hovorí aj jej oficiálny príhovor pri otvorení slávnostného večera. Doslova povedala, že prúdovému lietadlu trvá šesť minút aby preletelo z jedného konca jej domoviny na druhý a preto ani jej vystúpe­nie nebude dlhšie ako šesť minút. Za ten čas však stihla povedať veľmi veľa.

 

O vzájomných vzťahoch našich dvoch slovanských republík, dejinách i slovinsko-slovenskom zahraničnom obchode. Potom nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili slovinskí i slovenskí umelci. Ešte pred otvorením recepcie si pozvaní hostia mohli pozrieť zaují­mavú výstavu SLOVinsko-SLOVenská dimenzia, na príprave ktorej sa z našej strany podieľali Ministerstvo kultúry SR, Slovenské národné múzeum, Filo­zofická fakulta UK Bratislava a ďalšie inštitúcie, z hostiteľskej krajiny ministerstvá kultúry a zahraničných vecí Slovinskej republiky, Filozofická fakulta Ljublanskej univerzity, atď. Výstava je to skutočne zaujímavá a kvalitná, poukazuje na všetko to, čo Slovinci a Slováci majú spoločné, alebo veľmi podobné, ale zároveň na rozdiely v dejinách i tradíciách oboch národov. Slávnostná recepcia bola skutočne dobre pripravená, pohostinní hosti­telia na čele s Jej Excelenciou pani veľvyslankyňou urobili všetko pre to, aby sa pozvaní hostia cítili čo najpríjemnejšie. Ale... Celkovú peknú atmosféru večera narušilo niekoľko momentov, o ktoré sa zaslúžilá časť pozva­ných hostí. Tak napríklad napriek tzv. tropickej horúčave v Bratislave a na celom Slovensku si táto významná udalosť vyžadovala spoločenské oblečenie pozvaných hostí. Autor týchto riadkov preto považoval za úplnú samozrej­mosť cestovať z Košíc vlakom v tmavom obleku a preto ho nemilo prekvapilo športové oblečenie niektorých prítomných, medzi ktorými sa našli dokonca aj odvážlivci v rifliach! Ďalším spoločenským prehreškom bol oneskorený príchod časti pozvaných, teda už v čase, kedy pani veľvyslankyňa mala slávnostný príhovor. Počas zaujímavého kultúrneho programu sa niektorí hostia nedisciplinovane bavili medzi sebou a tak vzniklo hlučné ovzdušie, ktoré dosť výrazne rušilo celkovú atmosféru a teda tých, ktorí chceli mať z vystúpenia umelcov ten príjemný umelecký zážitok. Nuž, tak trochu si dovolím vstúpiť do svedomia aj predstaviteľom akademickej obce, ktorá sa podieľala na príprave spomínanej výstavy. Tí by si mali uvedomiť, že výs­tava bola súčasťou osláv jubilea Dňa štátnosti Slovinskej republiky a nie naopak. Preto vystúpenie pani profesorky, šéfky tímu zostaviteľov výstavy malo byť rozhodne kratšie, než Jej Excelencie Bernardy Gradišnik...

 

To „najlepšie“ nakoniec! Oficiálny program ešte neskončil a v susednej miestnosti sa už desiatky ľudí doslova tlačili pred pultmi s občerstve­ním a tí najšikovnejší už ho stihli aj konzumovať. Slovinskí kuchári keď videli toľko „hladných“ ľudí pred sebou tak si pomysleli, že prvá časť recepcie už skončila a tak sa pustili do ponúkania dobrôt...

 

Čo dodať na záver? Na takýchto slávnostných recepciách sa /česť výnim­kám/ zúčastňujú predovšetkým popredné osobnosti národa - diplomati, politici, umelci, predstavitelia významných štátnych inštitúcií a akademickej obce, poslanci NR SR i ko­munálni, jednoducho povedané rôzne celebrity. Kto potom boli tí, ktorí sa tak nedôstojne chovali? Odpoveď je veľmi jednoduchá a preto si na položenú otázku dokáže odpovedať každý z nás. Autor poznámky si však kladie ďalšiu otázku: Títo nedisciplinovaní hostia zrejme navštevujú slávnostné recepcie, ktoré v Bratislave organizujú diplomatické zas­tupiteľstvá iných krajín. Chovajú sa všade tak, ako na slávnostnej recepcii poriadanej Jej Excelenciou Bernardou Gradišnik s manželom, alebo táto bola "len" výnimkou? Jedno je isté: na Veľvyslanectve Slovinskej republiky v Bratislave si pri príprave zoznamu pozvaných hostí na oslavu ďalšieho štátneho sviatku svojej vlasti poriadne rozmyslia, koho pozvú...