Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Televízie dostali pokuty za nesprávnu ochranu maloletých a ďalšie

Bratislava 6. novembra (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí pokutovala viacero televízii. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková.


Televízia Markíza dostala dve pokuty pre nesprávne uplatnenie zákona o audiovízii v súvislosti s ochranou maloletých. 3500 eur musí zaplatiť za obscénne vyjadrovanie v programe Všetky moje ex, vysielanom 2. marca a 3000 eur za expresívne vyjadrovanie v programe Jeho foter, to je lotor 23. marca. Oba programy boli označené ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov. Program Súdna sieň zase ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov nesprávne označila televízia Joj, pričom tento program podľa RVR obsahoval slovnú agresivitu a expresívne vyjadrovanie. Má zaplatiť pokutu 8000 eur.

Pokutu 3319 eur uložila RVR televízii TA3 za nedodržanie zákonného podielu programov s multimodálnym prístupom v mesiacoch január, február a marec. Tieto majú tvoriť desať percent všetkých vysielaných programov.

Televízia (TV) Nové Zámky dostala pokutu 3319 eur za odvysielanie troch reklamných blokov 6. marca bez toho, aby boli na konci zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby. RVR navyše vysielateľa regionálnej televízie upozornila na porušenie zákona pre nedodržanie zákonom predpísanej objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov a oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru. Malo k tomu dôjsť v rozhovore s primátorom Nových Zámkov 6. marca k téme zasadnutia mestského zastupiteľstva. Poslancom zastupiteľstva televízia nesprostredkovala stanovisko v súvislosti s ich konaním na tomto zasadnutí. Rozhovor bol odvysielaný celkovo päťkrát.