Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Tak aby ste to vedeli... – Milan Országh

Na prvý pohľad sa toho v Bruseli a Štrasburgu počas prázdninových dní veľa nedeje, ale na jednu tému, ktorá je v týchto dňoch mimoriadne živá a citlivá, by sme sa mali pozrieť bližšie. Nasledujúcu informáciu prinášame v plnej verzii iba preto, aby ste vedeli, kam až siaha krátkozrakosť bruselských úradníkov:

Európska komisia schválila tento mesiac 23 viacročných národných programov v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF). Na sedemročné obdobie 2014 – 2020 je k dispozícii približne 2,4 miliardy EUR. Ďalších 13 programov bude schválených v priebehu tohto roka.

 

Peniaze budú smerovať do členských štátoch v prvej línii, ako Grécko a Taliansko, a do ďalších členských štátov EÚ, ktoré sú vystavené veľkým migračným tokom.

 

Fond AMIF sa zameriava na  zlepšenie prijímacích kapacít, zosúladenie azylových konaní s normami Únie, na integráciu migrantov na miestnej a regionálnej úrovni a na zvýšenie účinnosti programov pre návrat.

 

Prostriedky z ISF sú k dispozícii na cezhraničnú spoluprácu v oblasti presadzovania práva a na posilnenie schopnosti členských štátov účinne riadiť riziká súvisiace s bezpečnosťou (napríklad: terorizmus a násilná radikalizácia, obchodovanie s drogami, počítačová kriminalita, obchodovanie s ľuďmi). 

 

Slovenský národný program Fondu pre azyl a migráciu patrí medzi už schválené. Slovensko jeho prostredníctvom získa na sedemročné obdobie čiastku 13,1 miliónov eur. Tieto prostriedky sú k dispozícii na rôzne projekty, napríklad na podporu efektívneho azylového systému, zlepšenie zberu dát a štatistík, zlepšenie služieb poskytovaných zraniteľným skupinám (sociálna, psychologická podpora, tlmočnícke služby a pod.). Slovensko sa sústredí aj na silnejšie zapojenie miestnych a regionálnych aktérov, ako aj na zlepšenie integračných služieb (právne a administratívne poradenstvo, jazykové školenia, pracovné poradenstvo a pod.)

 

Zdá sa, že do jazykov Európanov sa dostávajú nové slovné pojmy, súvisiace práve so súčasnou  imigračnou explóziou. Napríklad, čo znamenajú pojmy „integrácia migrantov na miestnej či regionálnej úrovni“ či „efektívny azylový systém“? A čo sa samotnej výšky uvoľnených a rozdelených financií týka, už na prvý pohľad je vidieť, že nikto z bruselských úradníkov asi nebol v Austrálii a nezažil tam nálet miliardového mračna sarančí na dozrievajúcu úrodu. V Bruseli si asi myslia, že saranče sa uspokoja s jedným lánom...

Z informácií Zastúpenia EK v SR pripravil: M. Országh