Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Tajná návšteva L. Brežneva, o ktorej nevieme, v auguste 1968 – Dušan Konček

Pred 46 rokmi 21. augusta 1968 vstúpili do bývalého Československa vojská Varšavskej zmluvy. O tzv. operácii „Dunaj“ sa už popísalo toho dosť, ale niektoré veci nie sú dodnes známe. Ako táto, jedna z nich.

 

Koncom júla a začiatkom augusta sa stretlo sovietske a československé vedenie Čiernej nad Tisou a potom Bratislave. Ale dohodnuté veci sa neplnili a tak 13. Augusta nasledoval ešte jeden krok, na Prahu sa obrátilo Politbyro Ú KSSZ, ktoré upozornilo na neprestávajúce útoky československej tlače, ktoré porušovali dohovory v Čiernej nad Tisou.

 

 A približne v tomto čase sa uskutočnila aj tajná návšteva L. Brežneva s jeho rozhovory s československým prezidentom L. Svobodom. Generálny tajomník potreboval ak nie záruky, tak aspoň podporu, alebo neutralitu prezidenta ako hlavného veliteľa ozbrojených síl. O tejto tajnej návšteve Prahy povedal člen jeho ochranky, dôstojník 9. oddelenia KGB Vladimír Maximov. „Zrazu mu Brežnev z ničoho nič povedal, zober moju batožinu, nikomu nič nehovor, pôjdeme niekde spolu. Kde konkrétne, to mi nepovedal. Večer mi zatelefonoval generál Zacharov, námestník predsedu KGB a hovorí: Vieš, kam poletíš? Nie, len mi kázal zobrať jeho batožinu. Generál povedal: Pôjdeš na Vnukovo /letisko/, lietadlo bude stáť nie pred budovou, ale naboku. Prídete priamo k lietadlu, nikto vás tam nebude stretávať, sadnite do lietadla a leťte.

 

 Pristáli sme v Prahe na vojenskom letisku, tam nás čakal veliteľ aj s autami, ktorými sme sa odviezli na Hrad k prezidentovi. A potom bol dlhý rozhovor Brežneva so Svobodom. Prakticky debatovali celú noc. O čom sa tam hovorilo, to ja neviem, nikto nás o tom neinformoval a ani v tlači sa nič neobjavilo, Keď sme leteli naspäť, na Brežnevovi bolo vidno, že je vyčerpaný a že niečo prežíva. Krátko si v lietadle pospal a potom išiel na ÚV.

 

Za pár dní po tejto návšteve bolo prijaté konečné rozhodnutie o vojenskej okupácii Varšavskej zmluvy, tak aby to bolo ešte pred 21. Augustom, kedy bolo naplánované Plenárne zasadnutie ÚV KSČ. A L. Svoboda bol jediným človekom, ktorý nebol väznený a stal sa tým, vďaka ktorému sa dosiahol kompromis a aj jeho zásluhou sa domov a na slobodu dostali členovia ÚV KSČ a predstavitelia vlády.

 

Tridsať zaujímavých faktov z operácii „DUNAJ“

 

 1. 1.      Vojaci počas pobytu Československu z rozhodnutia vlády ZSSR dostávali nielen peniaze ale aj certifikáty sivej farby, za ktoré dostávali tovar v obchodoch „Berezka“. Sovietski vojaci ich volali “dubčeky“.
 2. 2.     Pred vpádom do Československa bol písomný styk s rodinou či priateľmi zakázaný. V niektorých jednotkách poštu zadržiavala vojenská cenzúra.
 3. 3.      V čase obsadzovania budov Prahe noci z 20 na 21. augusta sa proti tomu bránili len v budove ÚV KSČ, zahynulo niekoľko členov ochrany budovy ÚV.
 4. 4.      Krviprelievaniu v Prahe sa podarilo predísť len tým, že platil zákaz vydávania zbraní „ domobrancom“. Sovietska rozviedka mala prehľad o skladoch zbraní a zablokovala ich-
 5. 5.      Ráno o 9:00 21. augusta sa Praha „ozvučila“. Zvuky zvonov, sirény, trúbenie áut a pod boli signálom k povstaniu, situácia sa opakovala aj 26. augusta.
 6. 6.      V čase pádu na území Československa existovalo 30-35 tajných vysielačiek, niektoré s veľkým rozsahom.
 7. 7.     Jednou z metód priviesť do omylu sovietske vojská, bolo aj premiestňovanie alebo ničenie tabúľ, ulíc, miest a dedín.
 8. 8.     Veľkým problémom v prvých dňoch pre vojská Varšavskej zmluvy bola pitná voda. Niektoré zdroje boli otrávené, alebo zablokované.
 9. 9.     Ďalším problémom boli záchody. Okupačné jednotky mali suchú stravu a tak WC boli naozaj aktuálne. A tak používali parky, kríky, ale niekedy to bolo aj pred očami ľudí.
 10. 10.  Sovietske velenie neverilo v mágiu čísiel a podobné vec a tak signálom pre začiatok operácie „Dunaj“ boli slová „Vltava 666“.
 11. 11.   V noci z 20. na 21 augusta lietadlá TU-16, ktoré vyleteli z ukrajinského letiska Strij zablokovali všetky vojenské a rádiolokačné stanice v celom Československu.
 12. 12.   21. augusta sa začali z územia ZSSR rušiť všetky vysielačky, Rádia Svoboda, Hlas Ameriky, Nemecká vlna, BBS. Koncom augusta prišli do Československa mobilné rušičky, ktoré blokovali vysielanie tajných vysielačiek.
 13. 13.   Od 20. augusta veľká časť dôstojníkov československej armády odišla na 10 dňovú dovolenku, bolo na minimum skrátené palivo, z tankov sa zobrali bojové komplety, niektoré jednotky vyšli bez zbraní na cvičenie.
 14. 14.  Prví sovietski výsadkári prišli do Prahy okolo druhej noci 21. augusta na normálnej leteckej linke. Zablokovali budovy letiska, zobrali pod svoju kontrolu všetky dôležité body, dispečerský pult a odzbrojili ochranu letiska. Potom tu pristávali lietadlá intervale 30 sekúnd.
 15. 15.   V polovici septembra prišli do Prahy profesionálni komsomolci, ktorí boli mobilizovaní do armády ako pomoc pri propagandistickej práci medzi obyvateľmi. Nebolo to vydarené riešenie, lebo vôbec neovládali situáciu.
 16. 16.   V súvislosti s tým, že u vojakov sa našli “zakázané predmety“, už 25. augusta vyšiel príkaz, kde velitelia a politickí pracovníci museli preskúmať osobné veci vojakov, ako aj šoférov áut, či nemajú pornografiu alebo zakázanú literatúru.
 17. 17.   Hlavne vojaci automobilových jednotiek začali vymieňať benzín s obyvateľmi za koruny, tranzistory alebo pornografické časopisy.
 18. 18.  Z nepochopiteľných príčin sovietska strana de facto nevyužívala zo začiatku rádiá a televíziu na svoju propagandu.
 19. 19.  Tajné vysielačky a zbrane nachádzali na tých najnemožnejších miestach. Napríklad na povale vyšetrovacej väznice v Prahe na okraji Prahy, kde zatkli 7 ľudí, bola tam aj vysielačka, sklad zbraní a tlačiareň.
 20. 20.  Podľa spomienok účastníkov udalosti, keď zadržali Dubčeka a ten chcel volať Brežneva, starší poručík Žadnov mu to tvrdo odmietol a prezeral káble telefónu.
 21. 21.  V Prahe sovietske vojska obsadili len jednu budovu na Námestí revolúcie, kde bola ústredné vojenské veliteľstvo, ostatní boli v stanoch alebo v štábnych autách.
 22. 22.   Okupační vojaci podľa zvláštneho rozkazu dostávali nad prídel k suchej strave 150 gramov klobásy alebo 200 gramov mäsa, 50 gramov masla a 20 gramov cukru na deň a tiež aj dve škatuľky cigariet.
 23. 23.  Predstavitelia Československa, okrem prezidenta republiky, boli odvedení na letisko na dvoch transportéroch a odtiaľ lietadlom do Poľska a potom do Moskvy. Generál Svoboda prišiel do Moskvy civilným lietadlom 24. augusta.
 24. 24.   Zo strany Politbyra ÚV KSSZ politické vedenie v Prahe viedol námestník predsedu vlády ZSSR a člen Politbyra Kiril Trofimovič Mazurov, ktorého volali „generálom Trofimovom“. Objavoval sa v rovnošate plukovníka a jemu patrila všetka moc krajiny v auguste 68.
 25. 25.   V čase operácie „Dunaj“ od augusta do októbra od zranení a nemoci zahynulo od 100 do 105 vojakov. Okolo 300 bolo zranených. Straty na strane Československa bolo od 72 do 108 ľudí a zranených okolo 500.
 26. 26.   V NDR, Poľsku, Maďarsku vítali doma sovietskych a vlastných vojakov ako osloboditeľov a mysleli si, že zachránili Európu od vojny.
 27. 27.  V októbri 68 bola sformovaná skupina sovietskych vojsk ktorá zostala Československu, ktorá mala 130 tisíc vojakov a výzbrojou sa mohla merať s 200 tisícovou armádou Československa.
 28. 28.   V decembri 1968 vyšla v náklade milión exemplárov /300 tisíc ruštine/ kniha s bielym obalom „K udalostiam v Československu“. Pod materiálmi v knihe neboli uvedené mená, len v tiráži bola uvedená nejaká „press skupina sovietskych žurnalistov“. V tomto vydaní boli uvedené fakty, ktoré boli dostupné dovtedy len rozviedke.
 29. 29.  V marci 1969 ma MS v hokeji Štokholme, sovietska “zborná“ dva razy prehrala s Československom, čo spôsobilo veľkú nočnú demonštráciu na Václavskom námestí a rozbité miestnosti Aeroflotu a Inturistu.
 30. 30.  V septembri 1972 Montreale, pred hokejovou „Supersériou 72“ medzi Kanadou a Sovietskym zväzom boli ukradnuté dresy sovietskym hráčom. Rozhodnutím súdu vo veci majetku ZSSR bol hľadaný kanadský občan, emigrant z ČSSR, ktorému sovietsky tank auguste 1968 zvalcoval osobný automobil Prahe. Otázku riešil Alan Eagleason, šéf NHL, ktorý hľadanému vypísal šek na 2200 dolárov, aby dresy vrátil.

 

Z Komsomolskej pravdy /www.kp.ru/