Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Túžba po moci prvoradá – Jozef Kuchár

Niet sa čo čudovať, že mnohí, čo sa dali na politiku, túžia predovšetkým po moci, po výhodnom postavení v spoločnosti a najmä po ovplyvňovaní prostredia a pomerov v štáte, v jednotlivých regiónoch, a to vo všetkých oblastiach. Aj preto sa vo veľkom predstihu na našom Slovensku na plné obrátky rozbehla predvolebná kampaň. Začali ju opozičné parlamentné strany a nasledujú ich aj také, ktoré vznikli toť nedávno, doslova účelovo na jedno použitie.

 

V centre pozornosti sú komunálne voľby poslancov, starostov, primátorov aj predsedov samosprávnych krajov. Všetci kandidáti pred každými voľbami zdôrazňujú a propagujú, že sú odhodlaní zmeniť terajšie pomery a znižovať byrokraciu, ktorá dlhodobo pretrváva vo všetkých oblastiach štátnej aj regionálnej samosprávy. Sľuby a plány vždy ostali v teoretickej rovine. Nositelia byrokracie sú aj v súčasnej etape v centre pozornosti. Reči o tom, že samospráva sa po októbrových tohoročných voľbách zjednoduší, priblíži k občanovi, trvajú roky, ale isté je len to, že terajšia administratíva platená z našich daní dokáže zdôvodniť naliehavú potrebu nielen vlastnej existencie, ale aj ďalšieho rozširovania jednotlivých úradov. Lebo stále platí: dajte nám hlas, úrad, právomoci a náplň práce.

 

Toto dlhoročné pravidlo byrokratov sa opäť dostáva na program dňa. Úradníci svojrázne formulujú a prispôsobujú zákonné normy, predpisy a vyhlášky tak, aby si upevnili svoje postavenie a nenahraditeľnosť. Veľavravný je príklad z oblasti ohlasovacej povinnosti v stavebnom konaní. Tento proces mnoho rokov trápi všetkých občanov. Sťažnosti a protesty nepomohli a zdá sa, že ani po blížiacich sa voľbách do samosprávy nepomôžu. Občan sa rozhodne na svojom pozemku postaviť na štyroch stĺpikoch s jednoduchou strechou prístrešok pre psa alebo pergolu na ploche 14 m2. Nemôže tak urobiť bez rozhodnutia úradu. Príslušný územnosprávny odbor má o prácu postarané. Uplatní zákon a občan ho musí rešpektovať. Nič to, že zo zákona vyplýva povinnosť len ohlásiť úmysel postaviť drobnú stavbu. V súlade s logikou napíše list s presvedčením, že splnil zákonnú povinnosť. Mýli sa. Od tejto chvíle začne fungovať vzťah medzi ním a úradníkom. List nestačí. Stavebník musí vyzdvihnúť predpísané tlačivo, presne ho vypísať. Úradníčka okrem iného žiada k tlačivu predložiť situačný plán pozemku s vyznačením umiestnenia drobnej stavby na pozemku a hraníc medzi susednými parcelami s polohou stavby na nich v dvoch vyhotoveniach, snímku z pozemkovej mapy, list vlastníctva a, samozrejme, vyjadrenie vlastníkov nehnuteľnosti na osobitnej prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto ohlásenia ako aj prípadný súhlas suseda.

 

Keď sa občanovi podarí zabezpečiť a predložiť všetky doklady, odbor sa poradí, preverí údaje a rozhodne. Teda zámer občana neberie len na vedomie. Po čase dostane písomné oznámenie. V jeho úvode je odcitovaný celý rad paragrafov zo zákona a vyhlášky s tým, že odbor nemá námietky. Postavenie úradníka sa opäť ukáže ako nenahraditeľné. Ale úradovanie sa nekončí. „Kompetentný“ pracovník samosprávy upozorňuje, že svojpomocne, prípadne za pomoci iných občanov môžete ohlásenú drobnú stavbu uskutočniť iba vtedy, keď zabezpečíte podľa § 44 odsek 3 stavebného zákona primerané technické vybavenie (možno rebrík alebo výťah) a kvalifikovaný odborný dozor nad uskutočňovanou drobnou stavbou. Keď ste učiteľ alebo lekár, musíte mať v tomto zložitom procese odborný dozor, ktorý nie je zadarmo. Aj takýto neuveriteľný postup potvrdzuje, ako samospráva pred každými voľbami sľubuje znižovanie byrokracie, razantné približovanie sa k občanovi, ale aj znižovanie administratívnej náročnosti. Voľby sa skončia, na sľuby sa zabudne a občan naďalej ostáva iba pútnik bezmenný.

 

V našom štáte máme vyše 200 000 rôznych úradníkov, čo je na jedného obyvateľa najviac v Európe. Každý z nich potrebuje v súčasnosti v tom predvolebnom čase vykázať svoju nenahraditeľnú činnosť. Je to veľmi náročná práca, ktorá si vyžaduje veľa času aj odbornú zdatnosť. Ale vo väčšine prípadov je úspešná. Práve preto pevne zahniezdená byrokracia dominuje nielen v štátnej správe, ale aj v samospráve. Sľuby kandidátov na poslancov obsahujú aj záväzok, že keď dostanú mandát, znížia zbytočnú byrokraciu. Ale málokto z daných sľubov aspoň časť splní. Byrokrati žijú a budú žiť. To už nikoho nezaujíma. Škoda len, že tomuto dlhoročnému problému v programoch pred voľbami do samosprávy sa veľa priestoru nedostáva.