Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Týždenník Plus 7 dní klame, Ministerstvo vnútra SR podpísalo zmluvu s úplne inou firmou

Bratislava 18. augusta (TASR) - Týždenník Plus 7 dní opäť "presvedčil" profesionalitou svojich redaktorov. V článku Superkšeft pre Malchárka tvrdí, že ministerstvo vnútra chce kúpiť nové vozidlá, ktoré si prenajíma v rámci predsedníctva Slovenska v Rade EU od firmy exministra hospodárstva Jirka Malchárka. Odvoláva sa pri tom na Rámcovú dohodu, ktorú rezort uzatvoril v máji tohto roku a ktorá je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. 

 

Je nepochybné, že autor článku Karol Bustin ani len netuší, čo je rámcová dohoda a ako následne postupuje verejný obstarávateľ. Inak by článok, ktorého je autorom, nikdy nemohol ani napísať a jeho nadriadení by ho nikdy do vydania ani zaradiť nemohli. Faktom je, že ministerstvo vnútra na základe transparentného verejného obstarávania uzatvorilo rámcovú zmluvu na nájom vozidiel v súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade EU s troma spoločnosťami – Porsche Slovakia, spol s.r.o, Group M, a.s.,RIJA-Bavaria, s.r.o., ktoré sú všetky zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.

 

Nájomnú zmluvu však MV SR nikdy neuzavrelo so spoločnosťou Jirka Malchárka ale s úplne iným uchádzačom. Nájomná zmluva je od 22. júna rovnako zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2499790&l=sk), rovnako ako Rámcová dohoda, na ktorú sa autor článku odvoláva. Dôvodom uzavretia tejto nájomnej zmluvy je fakt, že ponuka spoločnosti víťazného uchádzača bola pre Ministerstvo vnútra SR najvýhodnejšou. 

 

Redaktor Plus 7 DNÍ si tak nielenže neoveril všetky informácie ale vo svojom článku hrubo zavádza a klame, keďže je zrejmé, že  MV SR nemá s firmou exministra hospodárstva žiadnu nájomnú zmluvu, nemá od tejto spoločnosti prenajaté žiadne auto a ani od jeho  spoločnosti neplánuje žiadne automobily nakupovať. Otázkou zostáva, či ide naozaj len o neprofesionalitu autora, alebo jeho zámer alebo zámer týždenníka poškodiť vedenie MV SR.

 

Na záver je nutné dodať, že v článku týždenníka Plus 7 Dní o banskobystrickej hasičskej stanici sa týždenník rovnako zabudol zmieniť, že na Slovensku sa počas súčasného vedenia MV SR podarilo kompletne vynoviť 100 zo 120 profesionálnych hasičských staníc na Slovensku a nakúpiť profesionálnu hasičskú techniku aj techniku pre dobrovoľných hasičských zborov takmer 2000 kusov novej techniky (ktorá je určite dôležitejšia), čím sa hasiči na Slovensku v technickom vybavení radia medzi európsku špičku. Dvadsať posledných hasičských staníc, vrátane stanice v Banskej Bystrici, chce rezort rekonštruovať v tomto volebnom období, na čo už podniká kroky pre verejné obstarávanie, čo týždenníku aj vo svojej odpovedi adresovalo.