Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Týždeň slovenských knižníc odštartovali v Prešove – Milan Országh

Vo Dvorane Evanjelického kolégia v Prešove odštartoval v pondelok 13. marca tohtoročný Týždeň slovenských knižníc, ktorý už tradične organizujú Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Mottom týždňa je slogan „Knižnice pre všetkých“.  Dôležitej udalosti pre knižnice a ich čitateľov v našej republike sa zúčastnil aj  prvý muž Prešovského kraja, predseda PSK Peter Chudík. Dôležitosť tohto aktu zdôraznil slovami: Uvedomujeme si nezastupiteľné miesto knižníc ako silných a dôležitých inštitúcií pre pestovanie trvalých hodnôt, pre vzdelanostný rozvoj spoločnosti i osobnostný rast. Knižnice ukrývajú v sebe veľa bohatstva i inšpirácií, ktoré treba objavovať.

 

O rozsahu a dôležitosti podujatia v Prešovskom kraji svedčí skutočnosť, že na jeho území sa nachádza 310 verejných knižníc s fondom vyše 2 miliónov kníh a dokumentov. Iba počas vlaňajšieho roka v nich pribudlo 24 tisíc kusov tlačenej literatúry a ďalších dokumentov, pričom ich celkový fond predstavuje vyše 2 milióny kusov. Záujem čitateľov reprezentuje číslo 1,4 milióna výpožičiek. Najstaršou knižnicou na území kraja je Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, ktorá 1. apríla oslávi 95. výročie svojho vzniku. O dva roky mladšia je Vihorlatská knižnica v Humennom a o tri roky Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove.

 

V priebehu Týždňa slovenských knižníc prebehlo na území kraja množstvo sprievodných podujatí pre všetky vekové skupiny čitateľov, od škôlkarov po zrelých čitateľov seniorskej kategórie. Samostatným aktom bolo oficiálne vyhlásenie 1. ročníka  čitateľskej súťaže Kniha roka PSK, v ktorej majú samotní čitatelia určiť, ktoré knižné dielo má najužšie spojenie s regiónom severovýchodného Slovenska či už textovým obsahom, grafickými a obrazovými doplnkami či osobnosťou autora. Záverečný termín pre nominácie je stanovený na 31. 12. 2017.

 

V súvislosti s Dvoranou Evanjelického kolégia pripomíname, že práve v jej priestoroch zakončil slávnostným spôsobom svoje prešovské štúdia práva najväčší slovenský básnik Pavol Országh Hviezdoslav.      

 Evanjelické kolégium a za ním Knižnica P. O. Hviezdoslava

Evanjelické kolégium a za ním Knižnica P. O. Hviezdoslava