Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Túžba zdravotne postihnutých v 6. ročníku

Galaprogramom Koncert bez bariér bol ukončený tohtoročný 6. ročník projektu „Krídla túžby“, ktorý pre zariadenia sociálnych služieb organizuje odbor sociálnych vecí Prešovského samosprávneho kraja. Kým regionálne kolá lokálnych koncertov prebehli počas júna vo Svidníku a Spišskom Podhradí, finále sa odohrávalo v pondelok 10. októbra na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

 

Krídla Túžby nadväzujú na predchádzajúcich sedem ročníkov Dní bez bariér (2003 až 2009), pričom okrem samotného koncertu, ktorý tvoria zdravotne postihnutí klienti zariadení sociálnych služieb PSK, ktorí si užijú svojich niekoľko minút slávy pred vždy do posledného miesta zaplneným hľadiskom, je najvážnejším bodom galaprogramu oceňovanie toho najlepšieho z oblasti sociálnych služieb.

Z množstva návrhov vybrala tohto roku komisia v troch kategóriách týchto nositeľov ocenenia Krídla túžby 2016, ktoré im osobne odovzdal predseda PSK Peter Chudík s vedúcou odboru sociálnych vecí Margitou Poptrojanovski:

 

Kategória poskytovateľ sociálnych služieb – Centrum sociálnych služieb Clementia v Ličartovciach  za viditeľný kvalitatívny posun v poskytovaní služieb a zlepšení medziľudských vzťahov

 

Kategória zamestnanec zariadenia sociálnych služieb – cenu získala pani Marta Murenková z Domova sociálnych služieb v Giraltovciach, ktorá v tomto zariadení pracuje už viac ako 43 rokov. Je to skromná, pracovitá, milá nenápadná a veľmi ústretová osôbka, ktorú si každý veľmi váži, uvádzajú vo svojom návrhu jej spolupracovníci.

 

Kategória prijímateľ (klient) v zariadení sociálnych služieb  - ocenenie si prevzala Marta Žegorjaková zo zariadenia sociálnych služieb AKTIG v Humennom.  Aktívna organizátorka kultúrnych, spoločenských a duchovných akcií v zariadení, človek s dobrou dušou a veľkým srdcom.

 

A komu by sa zdalo, že v podstate tu o veľa nejde, pripomíname, že Prešovský samosprávny kraj je zriaďovateľom 27 zariadení sociálnych služieb s 2 200 prijímateľmi sociálnej pomoci. Z nich sú mnohí ťažko zdravotne postihnutí a každý z nich túži po normálnom a plnom živote...       

Ocenenie preberá Marta Žegorjaková

Ocenenie preberá Marta Žegorjaková

Historická freska Maľovaný džbánok v podaní klientov CSS Clementia Ličartovce

Historická freska Maľovaný džbánok v podaní klientov CSS Clementia Ličartovce

Paródiu o veľkej láske Jánošíka a Aničky bravúrne zvládli klienti DSS v Stropkove

Paródiu o veľkej láske Jánošíka a Aničky bravúrne zvládli klienti DSS v Stropkove