Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Svojrázny je výklad našich dejín – Dušan D. Kerný

Tento rok uplynulo štyristo rokov, čo trenčianskemu županovi doručili list podpísaný dubnickým katolíckym kňazom Jánom Balta­zárom Maginom. Vedno so spisom Obrana slávnej župy Trenčianskej a mesta tohože mena. Jej vznik podnietili a zaplatili(l) tri trenčian­ske stavy - šľachta, duchoven­stvo, mešťania, zaštítené župa­nom z rodu llešháziovcov, rodu, ktorý viac ako štvrťtisícročie ovplyvňoval dejiny mesta a okolia.

 

Dnes je spis známy ako prvá vedecká a kultúrne najvýznamnej­šia obrana dejín a pôvodu Slová­kov a slovenčiny. Spis je prístupný v slovenčine vďaka matičiarom; vydaný bol tiež vďaka Matici...

 

Prečo sa v dnešných mediál­nych búrkach zaoberať štyristoročnou starinou? Vyprovokoval ma komentár rakúskeho verejno­právneho rozhlasu, autorkou bola komentátorka najväčšej nemec­kej verejnoprávnej televízie ARD. A tá okrem iného využila názory o Slovensku od slovenského ana­lytika, pravda z českej univerzity. Išlo o to rozlúsknuť, čo znepoko­jujúce sa to deje na malom Sloven­sku. Tak sa obyvateľ susedného Rakúska prostredníctvom nemec­kej autorky dozvedel odpovede. Aj mne otvorili oči, ako sa treba pozrieť na dejiny „tejto agrár­nej krajiny, ktorej stáročia vládli cudzie elity a rozmach Slovákom priniesol najprv fašizmus a potom komunizmus, ten najmä po sedem­desiatych rokoch 20. storočia“.

To je tá príčina prečo „vo východnej a v strednej Európe je Slovensko najväčšmi proruskou a najväčšmi antiamerickou krajinou“.

 

Počúvam rakúsky rozhlas v programe, kde po sedem dní si môžete presne vybrať z archívu len ten príspevok, o ktorý máte záujem. Prehral som si to nie raz, či sa nemýlim. Svojrázny je výklad našich dejín, koreňov proruskosti či kritický postoj k USA a takéto názory tvoria podhubie formova­nia verejnej mienky v zahraničí. Na tie sa potom odvolávajú tunajšie médiá. Prispievajú k tomu domáce sarkastické, výsmešne zlomyseľné hlasy určené najmä pre zahraničie, osobitne české, že sme vraj spadli, tak ako kedysi, do čiernej diery. Autorka významných nemec­kých novín z Varšavy s pomocou Slováka pôsobiaceho v Berlíne komentuje brutalitu Ficovej vlády a nástup proruského prezidenta. Tom Nicholson sa zjavil odrazu ako autor o Slovensku v americko-nemeckom médiu Politico. Dnes si Politico na potvoru takmer nemô­žete prečítať v anglickej pôvodine, lebo automat do vás džgá preklad v pokrivkávajúcej slovenčine.

 

Matičnému čitateľovi netreba osobitne pripomínať, že to všetko, o čom hovoríme, je súčasť dlhého zápasu o naše dejiny. Tento zápas sa nekončí. Matica a jej pluralitné mnohoraké členstvo a jeho seba­vedomie má v tom svoje nezastupiteľné miesto.

 

Otázka je, s akým sebavedo­mím voči nepriazni čias a nepo­chopeniu bude vytrvalo postu­povať štáb nového prezidenta. Nemusí, našťastie, počúvať sar­kastické táraniny o čiernej diere, lebo Slovenská republika v roku 2024 je pevne prepojená s väz­bami tak Európskej únie, ako aj Severoatlantickej aliancie. A nikto to nespochybňuje. A tu sa bude lámať chlieb. Obe organizácie stoja pred závažnými otázkami určenia cieľov. Pokiaľ ide o NATO, prezident ako vrchný veliteľ ozbro­jených síl má stoličku pripravenú vo vrcholných schôdzkach, sú to miesta, kde sa rozhodlo s účas­ťou Pellegriniových predchodcov o záväznosti dvojpercentného príspevku z hrubého národného dôchodku na obranu. V tomto roku bude nielen schôdza na najvyš­šej úrovni, ale sa aj bude čakať na americké prezidentské voľby. V oboch prípadoch sa očakávajú s napätím a mnohými predbež­nými konzultáciami aj odpovede na otázky spojené osobitne s postu­pom voči vojne a Ukrajine. Prezi­dent bude formovať aj štáb svo­jich spolupracovníkov, veľa bude závisieť od výberu spomedzi šikovných a dobre zorientova­ných sebavedomých odborníkov, ktorí vytvoria zázemie pre zdat­ného diskutéra v prezidentskom kresle. Po tom, čo nepatričné hlúpo vyviedla česká politická scéna, už prvý skúšobný kameň bude plánovanie prvej zahra­ničnej návštevy. Tu sa ukáže to hlavné, čo sa od slovenského prezidenta dnes očakáva - získa­vať a udržať si čo najväčšiu pod­poru verejnosti.