Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Sviatok ústavy, štátny sviatok, či sviatok Sv. Štefana? – Arpád Popély

V Maďarsku 20. augusta oslavovali. Veľa pozorovateľov má však k oslavám odlišný prístup. Ústavní právnici v MR, /nie všetci!/ tvrdia, že by bolo vhodné oslavovať aj historickú ústavu krajiny, ak by, ak by ...

 

Krajina mala dlhé stáročia svoju ústavu, ktorá bola v platnosti takmer 1000 rokov. „Historická ústava“, ako ju nazývajú odborníci na ústavné právo v MR, postupom času sa formovala, menila natoľko, že koncom 19. storočia sa jednoznačne považovala za liberálnu, ktorú vždy bolo potrebné chrániť. Uvádzaná klasická liberálna ústava krajiny aj v časoch dualizmu bola schopná garantovať časť politických práv jednotlivca a tak bola schopná uchrániť jednotlivca pred prešľapmi štátu. Prvá svetová vojna však zlikvidovala výdobytky maďarskej historickej ústavy, v medzivojnovom období sa nič nevyriešilo a po II. svetovej vojne úplne vymizli myšlienky spomínanej ústavy.

Ako je známe, od roku 1949 v MR sa oslavoval Sviatok ústavy. Od roku 1990 už „nebolo povinné oslavovať ústavu“, hoci od toho času bolo čo. Oslava Sviatku ústavy zanikla v krajine práve vtedy, keď malo význam oslavovať. Veď v období 1990- 2010 v MR vzniká koherentná, kodifikovaná ústava, na ochranu ktorej vznikol aj Ústavný súd Maďarska. Odborníci priznávajú, že práve ústava krajiny z rokov po 1989 nebola úplne dokonalá, ale ako celok ju zlikvidovala vláda Fideszu v roku 2010. A tým sa zmenil celý právny poriadok v krajine.

 

 Maďarskí experti na ústavné právo sa zhodujú v názore, že dnes Maďarsko otvára novú stránku svojej histórie, začína sa nová éra v uplatňovaní práva, nakoľko krajina prestala byť právnym štátom. Právnici, odborníci, chystajú „pohreb“ doterajšej ústavy krajiny a vyhlasujú, že raz aj systém, v ktorom sa dnes žije v MR a jeho dnešný Ústavný zákon sa stanú minulosťou. Na terajší systém sa raz zabudne tak, ako sa zabudlo na ústavy ktoré boli zničené, zmenené pred 70-mi a 25-mi rokmi, tvrdia.

Ale či bude toho, kto o 10 rokov sa odváži spomenúť túto otázku, keď krajina práve naberá zvláštny politický kurz. A keď únia sa neodváži nepodporovať krajinu, v ktorej sa nedodržujú základné zásady, ktoré s členstvom v únii súvisia – právny štát. Keď maďarský premiér , ako aj ďalší ústavní činitelia nám predstavujú pokrízový politický model, ktorý sa ani veľmi nelíši od toho nacionalistického, ktorý praktizovala MR pred a v II. svetovej vojne.

 

Keď sa naplnia želania vplyvného amerického senátora maďarského pôvodu Carlesa GATIho o tom, že aby sa maďarský premiér stal spasiteľom krajiny, mal by splniť nasledovné kroky: zavedie prezidentský spôsob vládnutia, prehlbí svoje vzťahy s Ruskom / preruší spoluprácu s EÚ a vnútorne oslabí úniu / a z plného členstva sa stane iba pridružené členstvo. Podľa senátora, Spojené štáty sú pripravené na určité kroky v oblasti diplomacie. Mienia znížiť stav diplomatickej misie USA v Budapešti a na strane druhej diplomatické kontakty sa veľvyslancom Maďarska v USA znížiť na nižšiu diplomatickú úroveň.

 

 Nové maďarské politické smerovanie ďalej potvrdzujú aj prehlásenia premiéra krajiny o neschopnej byrokratickej vláde v Bruseli. Napríklad EÚ už od roku 2012 , uplatňuje program REFIT, ktorý má poslúžiť ku kontrole a k prehodnoteniu dnes platných právnych noriem únie. Ako povedal aj eurokomisár L. Andor, výsledky programu budú známe o 5-6 rokov... asi v roku 2020. Ďalej je vážnou otázkou , či v roku 2020 budú v únii illiberálne krajiny.

 

Ak áno, aké riziko to bude znamenať pre ostatné členské štáty? Veď únia ne-mala a ani dnes nemá mechanizmy na to, aby zakročila voči krajine, kde sú porušované základné politické hodnoty únie – pluralizmus, ľudské práva a právny štát. Teda s určitosťou možno konštatovať, že budúcemu politickému vedeniu únie zabezpečovanie dodržiavania politických hodnôt bude robiť

veľmi – veľmi vážne problémy, čo povedie k zoslabovaniu únie a k prehodnocovaniu fungovania eurozóny. A na záver jedna otázka : Môže jedna illiberálna členská krajina únie pomôcť k jej rozkladaniu, zoslabovaniu?

Áno, určite... Kam kráčaš, stará, pekná Európa?