Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Strategické analýzy a realita – Dušan D. Kerný

V dňoch, keď nás naplno zamestnáva domáca politika a zahlcujú naše politické a mediálne konflikty, na európskej scéne sa dávajú veci do rýchleho pohybu a týkajú sa najmä posilňovania európskej obra­nyschopnosti. Treba ich sledovať, aby sme vedeli, do akej miery sa nás to bude týkať.

 

Nás, teda ako štátu, a nás ako prak­ticky všetkých jeho obyvateľov. Výhrady nemeckého voliča voči vláde trojkoalície vidno najmä na prudkom prepade popu­larity vlády - a osobitne kancelára, dnes v Nemecku najneobľúbenejšieho politika...

V takejto situácii ministerka zahra­ničných vecí Annalena Baerbocková zo strany zelených označila bezpečnosť za kľúčovú otázku našich čias, zdô­vodnila to najmä ruskou hrozbou. A to hrozbou do takej miery, že ak by to bolo nevyhnutné, treba dokonca znefunkčniť dlhovú brzdu rozpočtu a pri pokračujúcej podpore Ukrajiny uvážiť riziko nárastu ďalších mínusov vo federálnom rozpočte.

 

RINČIACE MILIARDY

Pokiaľ ide o „posilňovanie európ­skej obranyschopnosti“ Nemecko sa orientuje na projekty z dielne NATO, kým Francúzsko na európsky zbrojár­sky priemysel. To uvažuje dať dovedna z príjmov členských štátov stomiliardový fond na obranu. Uvažuje sa aj o možnosti v novej komisii vytvoriť funkciu komisára pre obranu alebo poveriť niektorého eurokomisára touto agendou. Mnohé je otvorené aj v iných oblastiach pre budúce zloženie eurokomisie a zostavenie nového rozpočtu.

 

VERBOVANIE DOBROVOĽNÍKOV

Pokiaľ ide o Nemecko, predstavy kancelára a ministra obrany - prís­lušníkov jednej vládnej strany - sú protichodné. Minister obrany Boris Pistorius vypracoval plán náborovej akcie do bundeswehru pod heslom Najlepšie roky môjho života. Ročne by to malo získať desaťtisíc regrútov. Povinná služba bola pred vyše desať­ročím v Nemecku zrušená. Doteraz je veľký odpor na jej opätovné zavedenie aj v stranách vládnej koalície, takže sa nedá presadiť zmena ústavy. Preto ministerstvo chce obísť problém tým, že všetci osemnásťroční muži dostanú dotazník, ktorý musia pod hrozbou pokuty vyplniť. Armáda chce mať pre­hľad o ich schopnostiach, záujmoch aj o prípadnej službe v bundeswehri v jednotkách elektronickej obrany, letectva, námorníctva a pozemného vojska. Podľa prehľadu o schopnos­tiach a záujmoch by armáda skúmala

ich budúci dobrovoľný záujem. Ženy na zaslaný dotazník nemusia odpovedať...

 

STRATEGICKÉ ANALÝZY

Teraz slúži v nemeckej armáde vyše 181-tisíc vojakov a vojačiek. Do roka 2031 sa ich počet má zvýšiť na 203-tisíc. Lenže na uskutočnenie plánu na zvýšenie stavu o dvadsaťtisíc voja­kov s výcvikom, výstrojom a výzbrojou sú potrebné miliardy. To však nie je všetko. Tento plán totiž pochádza spred februára 2022. Vojenské a aj spravodaj­ské služby však považujú dnešnú sku­točnú potrebu za oveľa vyššiu. Minister obrany tvrdí, že vzhľadom na „veľké a vážne ohrozenie nemecké ozbrojené sily musia do roka 2029 dosiahnuť bojaschopnosť“.

Minister Pistorius sa opiera o dôverné strategické analýzy. V nich sa tvrdí, že „v priebehu niekoľkých rokov sa Rusko obnoví a potom bude opäť plne schopné obnoviť svoju útočnú silu“. Podľa týchto tvrdení súbežne s bojom na Ukrajine Rusko vycvičí len tento rok dvestotisícovú armádu. Aj keď nebude schopná úplného bojového nasade­nia, počet je znepokojujúci. Inými slovami, Nemecko ako najľudnatejší a najbohatší štát Európy nie je schopné udržať krok s ruským mobilizačným potenciálom. Vojenskí stratégovia tvr­dia, že lákanie dobrovoľníkov na bez­platné vodičské preukazy a bezplatné jazykové kurzy nestačia. Už v miero­vých časoch treba začať stavať bundeswehr na výhodách - možnostiach výrazného rastu mnohorakej odbornej kvalifikácie, a tak získavať tisícky, nie stovky nových brancov.

Teraz ministerstvo vypracovalo analýzu Schopnosť nasadenia a pod­pory ozbrojených síl. Pod týmto nevin­ným názvom sa skrýva odhad, koľko vojakov by bundeswehr potreboval v prípade, že by Rusko zaútočilo na územie štátov NATO. Odpoveď znie 465-tisíc.

 

PLÁNY A REALITA

Existujú však aj plány NATO, ktoré boli doteraz udržiavané v tajnosti, ale stali sa známe. Do nemeckej armády by podľa minimálnych odhadov na rok 2024 podľa plánu MCR 2024 bolo treba okrem doterajších plne vycviče­ných vojakov ďalších 75-tisíc vojakov. Podľa analýz NATO treba o päťdesiat percent viac vojska, ako sú teraz člen­ské štáty Aliancie schopné uviesť do pohotovosti.

Všetky tieto čísla sú len prelo­žením politických rozhodnutí NATO, politického cieľa Aliancie, do konkrét­nych čísiel, konštatuje týždenník Der Spiegel. Analýza má názov Jeden myslí na mier, druhý na vojnu. Prvým má byť nemecký kancelár Scholz, ktorý brzdí druhého - svojho ministra obrany Pistoriusa.