Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Strana Vlasť by zrušila Ústavný aj Špecializovaný súd, tvrdí Harabin

TASR - Zrušenie Ústavného súdu aj Špecializovaného trestného súdu či vypovedanie Istanbulského dohovoru patria medzi priority strany Vlasť pred februárovými parlamentnými voľbami. Predseda strany Štefan Harabin v rozhovore pre TASR odmietol pokračovanie v reforme nemocníc či integráciu Európy.


Čo považujete za najväčšie problémy Slovenska a aké riešenie ponúkate?
Slovensko je v katastrofálnom stave. Privilegovaná politická kasta za pomoci spriaznených mafiánov a oligarchov našu vlasť rozkradla, urobila z nej skorumpovaný štát a rozdelila ľudí na „našich“ a ostatných. Právo a spravodlivosť si nastavili tak, aby chránili „svojich“ ľudí a ostatní normálni ľudia začali živoriť.
Program odpolitizovania slovenskej justície a návratu práva do nej je zásadným koncepčným krokom, ako chce strana Vlasť konkrétne riešiť katastrofálnu situáciu nielen v justícii, ale je prvým predpokladom nastolenia poriadku aj v ďalších rezortoch, v zdravotníctve, školstve, doprave a celej spoločnosti. Navrhujeme zásadné zmeny, na ktoré sa doteraz neodhodlal nikto za roky vládnutia súčasných koaličných i opozičných strán. Programovou prioritou strany Vlasť je nulová tolerancia zásahov politikov do justičného systému.
Štátny aparát treba zastabilizovať a zabezpečiť osobnú hmotnú zodpovednosť štátnych úradníkov, ktorí budú ručiť osobným majetkom. Treba na nich zvýšiť kvalifikačné nároky.
Treba sfunkčniť a odpolitizovať vyšetrovacie orgány, prokuratúru a súdy. Voľbu generálneho prokurátora robiť cez plénum Generálnej prokuratúry SR, ktoré zvolí zodpovedného človeka. V justičnom systéme sa treba vrátiť k procesu výberu nových sudcov a prokurátorov cez inštitút justičného čakateľa.
V sociálno-ekonomickej oblasti je našou prioritou záchrana normálnej rodiny. V Európe je tendencia cestou ultraliberálnych politikov a elít v Bruseli ju zlikvidovať. Pokiaľ mohol prorodinnú politiku robiť Tiso, Husák, Orbán a Putin, tak ju môže robiť aj Slovensko. Napríklad v otázke sociálno-ekonomickej pri narodení prvého až štvrtého dieťaťa by dostali rodičia jednorazový príspevok 10.000 eur. Máme dosť peňazí, len sa nesmie kradnúť v celom štáte. Keď sa prestane kradnúť, tak budú peniaze aj na prorodinnú politiku.


Sú niektoré priority z vášho programu pre vás také dôležité, že nimi podmienite svoj prípadný vstup do vládnej koalície?
Priorita je vypovedať Istanbulský dohovor, bez toho nemôžeme existovať ako štát. Druhá vec je právo, poriadok a spravodlivosť. Padni, komu padni, policajtom treba rozviazať ruky. Tretia oblasť je záchrana suverenity štátu. Ultraliberáli hovoria o integrácii do Európy, čo znamená zánik štátu. Z Európskej únie by sa stala nadštátna organizácia, sme proti tomu. V tomto smere hrajú určité virtuálne hry SNS a Smer.


Ako sa postavíte k reforme zdravotníctva? Budete ju presadzovať? Viete si predstaviť osvojiť si pripravenú reformu?
V žiadnom prípade. To je len odovzdanie ešte fungujúcich nemocníc do súkromných rúk. Zdravotníctvo treba preformátovať celé. Treba sfunkčniť systém prvého kontaktu pacienta s lekárom. So zdravím sa nemôže obchodovať. Do zdravotníctva ide sedem miliárd a ku pacientovi idú dve. Päť miliárd sa rozkradne, to je strašné.

Súčasná vláda presadila novelu, ktorá rozširuje právomoci ministra spravodlivosti pri stíhaní sudcov. Ako ju hodnotíte?

Tieto návrhy sú platonické, na zaslepenie očí. Neriešia vôbec hlavný problém – odpolitizovanie justície. Predsedov okresných a krajských súdov musí menovať odpolitizovaná Súdna rada a nie minister spravodlivosti - politik. Treba generálne pretransformovať justíciu. Keď je odpolitizovaný predseda súdu, tak dá disciplinárny návrh bez toho, či minister pripraví alebo nepripraví novelu.
Prvá politizácia justície nastala zriadením "hitlerovského" Špecializovaného trestného súdu, ktorý je fašistický. Prišiel tam odpad zo všetkých súdov, veď odsúdili Rostasa za názor. To, čo predvádza s medializáciou prípadu Kuciak, je len na prospech Mariana K. Nevieme, aká nastane situácia, keď sa pre porušovanie prezumpcie neviny obráti do Štrasburgu.
Zrušenie Ústavného súdu SR a Špecializovaného trestného súdu je programová priorita. Treba urobiť ústavnoprávne kolégium na Najvyššom súde a proces výberu sudcov NS samozrejme odpolitizovať. Nebude dochádzať k rozdielnosti rozhodnutí. Tým pádom sa zastabilizuje právo, zvýši sa právna istota a zrýchli sa súdne konanie.


Aké máte programové priority na zlepšenie situácie školstva?
Tak ako iné rezorty, ani školstvo nemá žiadnu víziu. Strana Vlasť aj v tomto smere ponúka novú koncepciu školstva. Školstvo musí zostať bezplatné – nielen na papieri. Pred rokom 1989 gymnázium malo vyššiu úroveň ako ktorákoľvek vysoká škola dnes. Netvrdím, že nemáme vzdelaných ľudí na vysokých školách, ale sú to tí, ktorí na sebe pracujú sami.

Nie je možné, aby bol učiteľ štvaná zver. Z dôvodu platov zo škôl odchádzajú dobrí učitelia a ostali tam tí, čo sú už bližšie ku dôchodku a ľudia, ktorí to robia z presvedčenia. Minimálne polovica učiteľského stavu sú ľudia, ktorí prišli z iných oblastí. Majú garanciu, že príjmu takmer každého, keďže existuje permanentný podstav. Musia sa zvýšiť príplatky za triedneho učiteľa, zvýšiť platy.


Ďalšia vec, čo do školstva preniká, je mimovládková agenda a gender ideológia. Učia deti písať petície proti rodičom a učiteľom. To je normálne? Z pohľadu Sorosovej ideológie je. Desivé je to, že toto sa deje na základných a stredných školách a ministrom školstva je nominant SNS.


Ako mienite prispieť k tomu, aby sa mladí neutiekali k extrémizmu a intolerancii?
Máme dve kľúčové riešenia tohto problému. Je potrebné vrátiť na Slovensko poriadok a spravodlivosť. Aby ľudia prestali byť frustrovaní, že politici a oligarchovia kradnú vo veľkom, sú beztrestní, a normálny slušný človek žije z ruky do úst, nemá kvalitné zdravotníctvo, školstvo atď. Druhý dôležitý prvok našej politiky je zmena sociálnoekonomických priorít. Našou prioritou je nastaviť zákony tak, aby sa žiaden človek neocitol na okraji spoločnosti alebo v nedôstojných životných podmienkach bez zjavnej príčiny - alkoholizmu, narkománie, gamblerstva či iných sociálnych patológií. Sme presvedčení, že práve tieto, častokrát krajné životné podmienky motivujú ľudí pridať sa k rôznym formám extrémizmu.


Plánujete upraviť daňovo-odvodový systém? Ako?
Z našej strany je neprijateľné, aby akýkoľvek zahraničný subjekt získaval výhody vo forme investičných stimulov na úkor našich domácich podnikateľov. Bol by z toho oveľa väčší prínos ako jednosmerná orientácia ekonomiky na automobilový priemysel. Daňový a odvodový systém je problém. Veľké korporácie si vedia optimalizovaním znížiť dane, prípadne vyviezť kapitál zo Slovenska. Preto budeme presadzovať progresívne zdaňovanie, v ktorom budú platiť bohatší vyššie dane, a naopak, chudobnejší menej.


Ste za zachovanie za zachovanie súčasného zahranično-politického smerovania Slovenska?
Sme sa zotrvanie v Európskej únii, musí sa však preformátovať. Treba ju „odkorumpovať“. Žiadna centrálna zahraničná politika. Okamžite treba zrušiť protiruské sankcie, lebo sú v rozpore s medzinárodným právom. Nie sú protiruské, ale protislovenské, pretože Nemci a Američania, ktorí sankcie žiadali, obchodujú s Ruskom. EÚ sa musí vrátiť k pôvodným cieľom, ktorými je hospodárska únia. Čo si to Brusel dovoľuje nám sem nanucovať migrantov? Ani jeden tu nebude.