Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Stráca sa úcta k slovu – Jozef Kuchár

Takmer pravidelne sa z médií dozvedáme, ktorá inštitúcia, ministerstvo, VÚC alebo mestské zastupiteľstvo nehospodárne nakladá s finančnými prostriedkami a nerešpektuje platné predpisy. Často sa hovorí aj píše o porušovaní zákonov rôznych smerníc a vyhlášok. Na program dňa sa dostáva aj obchádzanie výberových konaní na lukratívne zákazky z peňazí daňových poplatníkov. Spomínané skutočnosti verejnosť už prijíma ako úplnú samozrejmosť. Žalostné je, že väčšina národa sa zmierila s terajším alarmujúcim stavom. Navyše, ani nevidí reálne východiská z pretrvávajúceho klientelizmu a korupcie v štátnej a verejnej správe, ktoré sa na Slovensku pevne zahniezdili.

 

Kriminalitu, vraždy, samovraždy, lúpeže, znásilnenia, vydieranie a hrubá bezohľadnosť i násilie rôzneho typu mnohí ľudia prijímajú a štatistiky evidujú s neuveriteľnou ľahkosťou.

 

Napriek zlým pomerom, v ktorých žije podstatná časť občanov, napriek vysokej miere chudoby a hľadaniu práve v zahraničí, je málo tých, čo otvorene na základe argumentov a faktov poukazujú na nebezpečný vývoj v spoločnosti. Charakterizuje ho rezignácia obyvateľstva a nezáujem o veci verejné. Je odsúdeniahodné, že väčšina médií zamlčuje fakty o skutočnej situácii v štáte. Na stránkach novín a v elektronických médiách dominujú úspechy bývalej Matovičovej a Hegerovej vládnej koalícii. Do centra pozornosti sa dostávajú rôzne, často neužitočné reformy. Viaceré v konečnom dôsledku – napríklad v zdravotníctve – ľuďom takmer nič užitočné nepriniesli.

 

Priveľa klamstiev a poloprávd dominuje v našej spoločnosti. História nás učí, že lož a podvod v sebe vždy obsahujú účel. Klamstvá v politickej, ekonomickej a straníckej rovine začínajú v tomto predvolebnom čase posväcovať prostriedky, ktorými sa plnia úzke stranícke a najmä osobné záujmy malých skupín vyvolených na úkor ostatných občanov. Doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že v terajšej etape v Slovenskej republike už stále viac a viac platí: čím viac lží, nerešpektovania zákonov, grandióznej chamtivosti a bezohľadnosti, tým viac bohatstva a peňazí pre tých, čo majú v každej chvíli správne stranícke tričká.

 

Tento stav médiám veľmi neprekáža. Trestuhodné počínanie viacerých dnešných mocných síce zaznamenávajú, ale k odstraňovaniu klamstiev, podvodov a lží zo spoločnosti takmer neprispievajú. Novinárska závislosť na vládnej moci im to jednoducho nedovoľuje...