Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Status študenta stráca absolvent po vykonaní štátnej záverečnej skúšky

(TASR) – Status študenta stráca absolvent vysokej školy v deň po vykonaní štátnej záverečnej skúšky. "Nie teda až po promócii, pri prevzatí diplomu," ozrejmila štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Absolventom stredných aj vysokých škôl pripomína, aby nezabúdali na svoje povinnosti voči zdravotnej poisťovni.


Povinnosti maturantov sa líšia podľa toho, či sa študent rozhodne pokračovať na vysokej škole. "Za absolventov strednej školy platí štát poistné najdlhšie do skončenia letných prázdnin, teda do 31. augusta kalendárneho roku, v ktorom ukončili stredoškolské štúdium. Ak maturant pokračuje v štúdiu na vysokej škole, zostáva aj naďalej poistencom štátu a nevzniká mu žiadna povinnosť vo vzťahu k zdravotnej poisťovni," približuje manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová.

Ak stredoškolák v štúdiu nepokračuje, nezamestná sa alebo nezačne podnikať, môže sa prihlásiť na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Vtedy za neho platí zdravotné poistenie štát. "Ak tak neurobí a neodíde ani do zahraničia, kde bude zdravotne poistený, musí sa najneskôr do 8. októbra kalendárneho roku prihlásiť vo svojej zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ zdravotného poistenia a poistné si začne hradiť sám," priblížila Peterová. Dodala, že ak sa maturant chystá študovať na vysokej škole v niektorej z krajín EÚ, na ktorej je štúdium ekvivalentné so slovenským vysokoškolským štúdiom, zostane naďalej ako študent poistený na Slovensku a zdravotné poistenie bude za neho platiť štát.

Povinnosti absolventov prvého stupňa vysokoškolského štúdia, teda bakalárov, sa rovnako odvíjajú od toho, či v ňom pokračujú. "Ak do dovŕšenia 26 rokov veku pokračuje čerstvý bakalár vo vysokoškolskom štúdiu, štát za neho zaplatí poistné aj počas prázdnin až do zápisu na druhý stupeň štúdia. Od dovŕšenia 26 rokov veku do dovŕšenia 30 rokov veku to platí iba vtedy, ak ide o denné štúdium," vysvetlila Peterová.

Za absolventov vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ktorí v štúdiu pokračujú a zapíšu sa v tom istom roku na denné doktorandské štúdium, hradí štát poistné aj v období prázdnin až do zápisu. Poistencom štátu môže byť podľa VšZP študent - doktorand v prípade, že celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a nedovŕšil vek 30 rokov.