Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

STANOVISKO ING. ANDREY TURČANOVEJ, PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV K SITUÁCII VO FUTBALOVOM KLUBE 1. FC TATRAN

Spolu s poslancami mestského zastupiteľstva robíme všetko pre to, aby futbal v našom meste neupadal do zabudnutia. Nevieme a nemôžeme tvoriť zostavy mužstiev, hodnotiť prácu trénerov ani zasiahnuť do toho, čo sa dialo a stále deje v súkromnom futbalovom klube 1. FC Tatran Prešov. Futbal mi však nikdy nebol cudzí a ako obyvateľka mesta Prešov vnímam tieto problémy a snažím sa pomôcť a angažovať v prospech futbalu v našom meste od podpory tých najmenších, cez pripomínanie a oceňovanie úspechov tých najstarších až po stretnutia s vrcholovými predstaviteľmi Slovenského futbalového zväzu, počas ktorých dlhodobo hájim záujmy prešovského futbalu.

 

Vedenie mesta Prešov a časť mestských poslancov ešte v lete 2020 deklarovali zámer pomôcť mládežníckemu futbalu a zachrániť futbalovú akadémiu, v ktorej hrajú deti a mládežníci. Zhodli sa, že účinným riešením môže byť odkúpenie väčšinového podielu v obchodnej spoločnosti 1. FC Tatran, a. s. Predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Miroslav Remeta sa zúčastnil rokovania na mestskom úrade, na ktorom ponúkol predaj podielu akcionára FUTBAL TATRAN, s. r. o. v objeme 86,96 % v spoločnosti 1. FC Tatran, a. s. v prospech mesta Prešov za 1 €. Zástupcovia vedenia mesta Prešov a časť mestských poslancov na jeho ponuku reflektovali. Radnica následne postupovala podľa platného uznesenia mestského zastupiteľstva, v zmysle ktorého je potrebný právny a ekonomický audit spoločnosti pred odkúpením podielu. Audit však zatiaľ nebolo možné realizovať. Mesto Prešov okrem toho každoročne podporuje mládežnícky futbal vo forme dotácií z mestského rozpočtu. V roku 2015 celková suma predstavovala 41 861 €, v 2016 45 136 €, 2017 74 552€, 2018 71 255 €, 2019 62 800€ a 2020 41 958 €. Pre porovnanie: v časoch, kedy mesto Košice bolo súčasťou mestského futbalového klubu, dávalo ročne 200 000 € na svoj mládežnícky futbal. Pritom však Košice boli 50 percentným akcionárom v tomto klube.

 

Prešovský futbalový štadión je už celé desaťročia neodmysliteľnou súčasťou nášho mesta. Nadišiel však čas sa s ním rozlúčiť, aby na jeho mieste mohol vyrásť moderný futbalový stánok, ktorý bude slúžiť aj pre ďalšie generácie športovcov a ich fanúšikov. Pôjde o najdrahšiu a najrozsiahlejšiu stavbu mesta v objeme takmer 20 miliónov eur s DPH. Považujem za dôležité zvýrazniť aktuálnu pomoc mesta Prešov pri financovaní výstavby štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA, ktorá bola schválená aj poslancami mestského zastupiteľstva v objeme viac ako 7 miliónov eur, čo je jasným dôkazom toho, že nám na prešovskom futbale záleží. Teší ma, že pomoc s financovaním nám poskytol aj Prešovský samosprávny kraj a Slovenský futbalový zväz a už v júni tohto roku by sme mohli začať stavať moderný a dôstojný futbalový štadión pre ďalšie generácie športových legiend.

27. mája 2021