Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Stanovisko GP SR: V nadväznosti na medializáciu I. nám. GP SR JUDr. Viery Kováčikovej

(TASR) - Odmietam akékoľvek medializované tvrdenia, že v trestnej veci obv. Moniky Jankovskej som vydala pokyn prokurátorke, ktorá vykonáva dozor v tejto veci na zmenu právnej kvalifikácie skutku, pre ktorý je menovaná stíhaná, s cieľom dosiahnuť miernejší trest pre menovanú.

Pri rozhodovaní o sťažnosti obvinených preskúma nadriadený orgán správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým sťažovateľ podal sťažnosť, a konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutého uznesenia.

Revízny princíp, na základe ktorého koná nadriadený orgán o sťažnosti, znamená povinnosť preskúmať jednak napadnuté výroky uznesenia, a to zo všetkých hľadísk, bez ohľadu na to, či tieto hľadiská sú alebo nie sú v sťažnosti uvedené, a jednak správnosť postupu konania, ktoré napadnutým výrokom predchádzalo, a to z hľadiska všetkých chýb, ktoré mohli spôsobiť nesprávnosť napadnutých výrokov uznesenia.

Nemožno očakávať, že ihneď po vydaní uznesenia o vznesení obvinenia a druhostupňového uznesenia o sťažnostiach obvinených, budú na základe vykonaných dôkazov definitívne vyriešené všetky parciálne otázky týkajúce sa základných znakov skutkových podstát jednotlivých trestných činov, ani okolností, ktoré podmieňujú použitie vyššej trestnej sadzby, napr. konanie verejného činiteľa, výška spôsobenej či hroziacej škody, otázky spojené s prípadným účastníctvom nielen obvinených sudcov, konanie organizovanej skupiny a podobne.   Je povinnosťou dozorujúcej prokurátorky, aby sa v ďalšom konaní riadne a v súlade so zákonom vysporiadala s právnym posúdením konkrétneho skutku, čo jej však nebráni, a je to aj jej povinnosť, aby skutok posúdila z hľadiska všetkých do úvahy prichádzajúcich skutkových podstát trestných činov,


Trestný poriadok totiž umožňuje v priebehu trestného stíhania kedykoľvek, keď to odôvodňuje aktuálna dôkazná situácia, zmeniť právnu kvalifikáciu jej sprísnením alebo zmiernením. Uvedené rovnako platí v prípade vznesených obvinení v tzv. kauze „Búrka“.

Počas môjho pôsobenia v rezorte prokuratúry som nikdy nerozhodovala v rozpore so zákonom a žiadne moje rozhodnutie nebolo zámerne ovplyvnené v prospech alebo v neprospech ktorejkoľvek osoby. Považujem za dôležité uviesť, že Moniku Jankovskú poznám ako sudkyňu pôsobiacu v Trenčíne rovnako ako desiatky iných sudcov. Nikdy sme nemali iný ako pracovný vzťah a nikdy sme neudržiavali žiadne vzťahy.

Ak by to tak nebolo, sama by som bola povinná vzniesť námietku zaujatosti a vo veci by som nemohla rozhodnúť.

Preto považujem za nepatričné a urážlivé akékoľvek úvahy o mojej údajnej snahe pomôcť Monike Jankovskej.

Chcem veriť, že toto stanovisko prispeje k objektívnemu vnímaniu môjho rozhodnutia odbornou aj laickou verejnosťou vrátane mediálnej.