Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Stanislav Háber: Slovenský Forrest Gump a 35 kniha – Alexander Moncoľ

Vo štvrtok 20. mája 2021 v hudobnom salóne Zichyho paláca zaznela hymnická skladba Aká si mi krásna. Na klavírnom krídle ňou bravúrne zahájil jediný rytier Božieho hrobu v Jeruzaleme za Slovákov dôstojný otec vdp. Ján Košiar privítanie do života 35 knihy spisovateľa, básnika a publicistu Stanislava Hábera. Príbehy nielen z inej hviezdy je súbor poviedok a esejí na tému zmyslu života. Osud autora poviedok je poskladaný z množstva tragédií, ale aj úžasných úspechov. Knihu pokrstili hladkaním, aby rovnako pohladkala aj duše jej čitateľov. Za vydavateľstvo jeho riaditeľka a spisovateľka Zuzka Kuglerová a moderátor stretnutia známy autor Ondrej Kalamár. Ako dôstojný otec Ján Košiar zdôraznil, požehnanou vodou a Duchom svätým sa krstí iba človek. Neživý predmet, akým je aj kniha, však zahŕňa rozličné aspekty životného osudu a poznania.

 

Nakoniec, sám autor v poviedke Slovenský Forrest Gump píše o sebe ako o bývalom vojenskom pilotovi stíhačovi, neskôr novinárovi a publicistovi, ktorý sa poznal dnes už so svätou Matkou Terezou, či ktorému aj Svätý otec František napísal osobný list a poslal mu v ňom apoštolské požehnanie za jeho predchádzajúcu knihu Kristus, ale zažil a poznal celý rad ďalších osobností z radov umelcov, politikov, publicistov, lekárov, staviteľov, technikov, ale aj obyčajných, no predsa krásnych citlivých ľudí zo Slovenska.

 

Tvorba Stanislava Hábera sa učí ako na Karlovej univerzite v Prahe, tak aj na Petrohradskej univerzite v Rusku a univerzite Princeton v USA, či je súčasťou muzeálnych zbierok Konstantija Paustovského v Moskve. Na krst prišla aj manželka známeho poeta pani Magda Rúfusova. S jej manželom geniálnym Milanom Rúfusom sa Stanislav Háber kamarátil a spomínalo sa na krste aj na tohto barda slovenskej poézie. Motto knihy Príbehy nielen z inej hviezdy zhrnul v jej úvode autor citátom od Benedikta XVI., emeritného pápeža Josepha Ratzingera: "...spoločenstvo nemá samo osebe žiadnu hodnotu, existuje len preto, aby umožnilo jednotlivcovi byť samým sebou..."

 

A najlepšia česká poetka v súčasnosti Jarmila Moosová v predslove ku knihe píše, že síce Stanislav Háber v tomto svojom opuse pripomína rad klasických autorov, ktorých sám v príbehoch spomína, akými boli Jack London, Philip K. Dick či Charles Bukowski, ale "zároveň je Stanislav Háber opět osobitý" a svoj.

Knihu pokrstili hladkaním zľava moderátor stretnutia aforista Ondrej Kalamár, hudobný hosť rytier Božieho hrobu v Jeruzaleme vdp. Ján Košiar, hladkajúca riaditeľka vydavateľstva Pars Artem spisovateľka Zuzka Kuglerová a autor Stanislav Háber

Knihu pokrstili hladkaním zľava moderátor stretnutia aforista Ondrej Kalamár, hudobný hosť rytier Božieho hrobu v Jeruzaleme vdp. Ján Košiar, hladkajúca riaditeľka vydavateľstva Pars Artem spisovateľka Zuzka Kuglerová a autor Stanislav Háber

Zľava hudobný hosť krstu knihy rytier Božieho hrobu v Jeruzaleme vdp. Ján Košiar, manželka Júlia Háberová a autor knihy Stanislav Háber.

Zľava hudobný hosť krstu knihy rytier Božieho hrobu v Jeruzaleme vdp. Ján Košiar, manželka Júlia Háberová a autor knihy Stanislav Háber.