Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Stančík: Čím viac Sloveniek a Slovákov bude pracovať v...

(TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) Slovenskej republiky Andrej Stančík podpísal 28. marca 2023 spolu s generálnou riaditeľkou pre ľudské zdroje a bezpečnosť Európskej komisie Gertrud Ingestad Akčný plán o geografickej rovnováhe pre Slovensko.


Slovensko je spolu s ďalšími 14 členskými štátmi EÚ považované za geograficky nedostatočne zastúpené. Slovenky a Slováci pracujúci v inštitúciách EÚ aktuálne tvoria 1,4 percenta z celkového počtu obsadzovaných miest. Cieľový pomer, ktoré by malo Slovensko dosahovať, aby bola zabezpečená geografická vyváženosť, je na úrovni 1,8 percenta.

"Rozhodli sme sa, že v spolupráci s Európskou komisiou posilníme personálne zastúpenie Sloveniek a Slovákov v inštitúciách Európskej únie (EÚ). Čím viac odborníkov v nich budeme mať, tým lepšie bude odzrkadlený pohľad Slovenska pri tvorbe európskej legislatívy a náš príspevok pri hľadaní spoločných riešení výziev, ktorým budeme čeliť," uviedol štátny tajomník Andrej Stančík.

V tejto súvislosti Európska komisia začala v júli 2022 spolupracovať s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na príprave Akčného plánu o geografickej rovnováhe. Akčné plány sú kľúčovou súčasťou Stratégie rozvoja ľudských zdrojov prijatej Európskou komisiou v apríli 2022. Komisia ich pripravuje s každou z 15 nedostatočne zastúpených členských krajín. Dnešným podpisom sa Slovensku podarilo dohodnúť Akčný plán o geografickej rovnováhe s Európskou komisiou ako prvej z tejto skupiny krajín.

Podpísaný Akčný plán analyzuje súčasný stav zastúpenia občanov SR v inštitúciách, identifikuje otvorené príležitosti a obsahuje odporúčania, ktoré má Európska komisia i Slovenská republika realizovať. Cieľom je zvýšenie počtu našich pracovníčok a pracovníkov a dosiahnutie geograficky vyváženého zastúpenia v inštitúciách EÚ.

"Geografická rovnováha je dôležitá, no rozhodujúcimi kritériami pre výber pracovníkov v inštitúciách EÚ naďalej ostávajú znalosti a schopnosti uchádzačiek a uchádzačov. Opatrenia Akčného plánu preto zahŕňajú organizovanie vzdelávacích seminárov, odbornú prípravu na testy EPSO či poskytovanie na mieru šitých tréningov pre uchádzačov o riadiace pozície," spresnil štátny tajomník rezortu diplomacie.

Jedným z odporúčaní Akčného plánu je aj zvýšenie počtu vyslaných národných expertov SR v Európskej komisii a agentúrach EÚ. Cieľom tohto opatrenia je obohatiť profesionálnymi skúsenosťami slovenskú štátnu a verejnú správu v kontexte príprav budúceho, v poradí druhého, slovenského predsedníctva Rady Európskej únie v prvom polroku 2030.