Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Stabilita v rukách voličov – Stanislav Kubánek

Prezidentská predvolebná kampaň sa dostala do záverečnej etapy. Jej doterajší priebeh jednoznačne potvrdil, že niektorí kandidáti v boji o kreslo prezidenta nie sú schopní osloviť voličov hodnotným a kultúrnym slovom ani perspektívu rozvoja našej spoločnosti dôveryhodným a reálnym programom. Ich prejavy v médiách a vystúpenia pred skupinkami voličov a sympatizantov obsahovali predovšetkým rôzne sľuby vychádzajúce z nedostatočného poznania právomoci a postavenia prezidenta Slovenskej republiky. Takmer všetci, čo túžia po tej najvyššej funkcii v štáte majú jednotný spoločný postup. Dominuje v ňom kritika terajšej vlády, ktorú vedie prezidentský kandidát Robert Fico. Často nehovorili skutočnú pravdu o dosahovaných výsledkoch, neobjektívne hodnotili celkové pomery v krajine a tak sa stali pre mnohých voličov negatívnym príkladom v predvolebnom boji. Konkrétne predstavy o tom, ako v prípade zvolenia do prezidentskej funkcie prispejú k riešeniu celospoločenských problémov a k upevňovaniu stability, nedokázali predložiť. Škoda, že predvolebná propaganda aj pravicových kandidátov neobsahovala ani jednu dobrú správu o terajšej situácii v našej krajine. Svojim celkovým konaním neprispeli k zvyšovaniu záujmu občanov o marcové voľby. Aj preto sa v mene strany Smer SD obraciam na všetkých voličov, ktorým leží na srdci osud našej krajiny s výzvou, aby sa zúčastnili volieb prezidenta Slovenskej republiky. Spoločne budeme rozhodovať o osude a budúcnosti našej vlasti.

Postavenie prezidenta je veľmi významné a dôležité. Nemala by nám byť jeho voľba ľahostajná. Otázku vysokej účasti voličov by sme mali chápať aj ako podmienku čo najširšej prezentácie osoby, ktorá bude ovplyvňovať každodenný život v štáte. Podstatou volebného zápasu je, aby sme do prezidentského úradu poslali človeka vzdelaného, politicky skúseného s prirodzenou autoritou, schopného reprezentovať krajinu na medzinárodnej scéne, účinne spolupracovať s parlamentom a vládou tak, aby prispieval k úspešnému sociálnemu dialógu a stabilite v štáte. Robert Fico takéto kritériá spĺňa. Verím, že voliči z Prešovského kraja, ktorí v rôznych predchádzajúci voľbách patrili k tým, čo svojou účasťou prispievali k zvýšenému záujmu o veci verejné. Očakávam, že opäť využijú svoje právo, prídu k volebným urnám a svojim hlasom podporia Roberta Fica, kandidáta strany Smer SD.
Stanislav Kubánek
Krajský predseda strany Smer SD v Prešove