Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Spomienkový seminár v atmosfére vzájomnej úcty – Peter Brehár

Vážime si tradície, duchovné, kultúrne aj športové hodnoty, o kto­rých sa veľmi často hovorí aj píše pri rôznych významných udalostiach a príležitostiach. Najmä takých, ktoré dokážu ľudí zjednocovať, zbližo­vať a utvárať v prostredí atmosféru vzájomnej žičlivosti a úcty i dob­romyseľnosti.

 

Doslova taká bola 7. decembra 2022 v aule Domu športu v Bratislave. Mierou vrchovatou k nej prispel pán prezident Slovenskej republiky v rokoch 2004 - 2014 J. E. doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., ktorého predseda únie Jozef Kuchár privítal okrem iného aj nasledujúcimi slovami:

 

„Vážený pán prezident, vysoko si vážime váš trvalý vzťah k športu, ktorý potvrdzujete aj dnes prítomnosťou na spomienkovom stretnutí.

 Sto rokov je vždy číslo, ktoré vzbudzuje pozornosť. Takto je to aj dnes, keď spomíname na výraznú osobnosť slovenskej žurnalistiky. Je mi cťou v našom strede privítať vzácnych a milých hostí aj dlhoročných kolegov a spolupracovníkov Gabriela Zelenaya.

Okrem toho vítam poslancov Národnej rady SR PhDr. Ľuboša Blahu, CSc., Mgr. Dušana Galisa a Ing. Stanislava Kubáneka. S úctou a vďakou vítam zástupcov rodiny JUDr. Dušana Kleimana, PhDr. Jozefa Šuchu, PhDr. Andreja Maťašíka, CSc. a Mgr. Milana Blahu, najvýraznejších osobností slovenskej žurnalistiky.

 

Storočnica je v každom historickom kalendári číslo, ktoré upúta pozornosť. Tak je to aj dnes, keď so všetkou úctou spomíname na roky života, tvorivej práce a organizátora rôznych podujatí a najmä zakladateľa našej únie, Gabriela Zelenaya.

Gabo Zelenay bol nielen vynikajúcim reportérom, ale aj novinárom, publicistom a spisovateľom. Reportovanie však bolo jeho vášňou, ani nie zamestnaním, ale doslova povolaním. Možnosť komunikácie spolu s poslucháčmi mu dávala celkom zabudnúť na všetky starosti a trápenia, ktoré ho sprevádzali po celý tvorivý život. Všetko podriaďoval túžbe byť dobrým hostiteľom tých, ktorí prijali pozvanie do Slovenského rozhlasu a jeho prostredníctvom aj pozvanie osobné. Reportovanie bolo jeho láskou, láskou najväčšou. Vyše jednej hodiny dokázal reportovať aj medzinárodný turnaj v šachu. Často zdôrazňoval, že vynikajúci reportér musí vedieť reportovať aj kvitnutie ruží.

 

Gabriel Zelenay predstavuje nesmiernu hodnotu pre celú slovenskú žurnalistiku, ktorú dokázal za pochodu doslova skultúrňovať a tvoriť. Jeho slová mali a stále majú vysokú cenu, ako prameň čistej vody. Stal sa legendárnou postavou s vrodeným darom slova a veľkej výrečnosti. Všestranný talent, ktorý sa okrem žurnalistiky dokázala presadiť aj ako recitátor, herec, moderátor, ľudový rozprávač, úspešný fotograf a výnimočný aktívny športovec, najmä v ľadovom hokeji, tréner aj funkcionár.

V mnohých športových a spoločensko-zábavných reláciách pozornosť poslucháčov upútal nielen príslovečným, jeho vlastným humorom, ale dokonca aj spevom prispieval k spestreniu programu. Spieval populárne slovenské melódie, avšak s vlastným textom, ktorý si v jednom prípade počas priameho vysielania sám vymyslel s týmto textom:

 

Keď sa do diaľky dívam, vidím tam mocný hrad
a pod ním staré lásky a všetko, čo mal som a stále mám rád.

Hoc aj po dlhých rokoch, mám konto plné núl,
ja som chcel strieľať góly, za Miláno, Real a slávny Liverpool.

Tak nekonečne krásna je moja láska, od detstva som si prial,
aby futbal bol môj osud i kráľ,

Že na rýchlosť mal vlohy skôr jazyk môj, než nohy,
a tak stal som sa celkom fér, športový reportér.

 

Všetky prekážky, ktoré mu život priniesol, zvládol dôstojne, nikdy nie lamentovaním a už vôbec nie plačom. Úsmev sa mu nikdy, ani v tých najťažších chvíľach, nevytratil z tváre. Bol to úsmev, ktorý som za tie roky spoznal dôverne. Úsmev ľudskosti, pochopenia, za ktorým sa skrývala aj bolesť. Z jeho tváre vždy vyžarovalo odhodlanie a túžba čo najviac dokázať, i neúnavnosť, ale i rytierstvo ducha intelektuála, akých na Slovensku máme v ostatných rokoch čoraz menej.

 

Najväčšiu radosť mal vtedy, ak sa autoritou svojho rozhlasu, ktorému venoval celý svoj najaktívnejší život, a novín, pre ktoré pracoval, postavil za vec, za človeka, ktorý mal problémy, ťažkosti a ocitol sa v životnej tiesni. On mu uveril, stavil naňho, bojoval – a vyhral. Jeho obdivuhodný optimizmus, nadšenie, tvorivosť a invencia mnohých aj dnes, ktorí si spomenú na jeho rozhlasovú a novinársku prácu, podnecujú do aktívnej činnosti. V roku 1992 bol účastníkom založenia Združenia slovenských novinárov, ktoré sa prihlásilo k širokému programu Za pravdivý obraz Slovenska v Európe a vo svete.

 

V roku 1998 činnosť tejto novinárskej organizácie značne ochabla, a preto sme sa spolu s Gabrielom Zelenayom rozhodli založiť novú novinársku organizáciu pod názvom Únia slovenských novinárov – seniorov. Niekoľko týždňov sme sa pripravovali a hodnotili súčasnú situáciu. Stretli sme sa v reštaurácii hotela Kyjev v Bratislave spolu s Dušanom D. Kerným, Milanom Blahom, Dušanom Kleimanom, Petrom Šefčovičom a Ladislavom Ťažkým. Zagratulovali sme Gabovi Zelenayovi k jeho 76. narodeninám a zároveň sme sa rozhodli zorganizovať stretnutie na ustanovujúci snem.

O niekoľko dní sa vo veľkej sále firmy Doprastav Bratislava konala ustanovujúca schôdza novej novinárskej organizácie. Takmer sto účastníkov schválilo hlavný program činnosti, stanovy novinárskej organizácie i organizačný poriadok. To všetko pripravil nezabudnuteľný Gabo Zelenay, ktorý úniu vybudoval na pevných základoch a vďaka nemu funguje. Jednoznačne to potvrdzuje aj pohľad do rokovacej miestnosti.

*  *  *

O živote a diele Gabriela Zelenaya hovorili Ing. Vladimír Zeman, zakladateľ únie, jej tajomník a člen Klubu športových redaktorov ÚSN, PhDr. Mária Mikušová, dlhoročná redaktorka Slovenského rozhlasu, PhDr. Dušan D. Kerný, zakladajúci člen únie a jej dlhoročný podpředseda a PaedDr. Dušan Gabáni, televízny redaktor a reportér.

 

*  *  *

Pamätnú plaketu Storočnica Gabriela Zelenaya,

za dlhoročnú úspešnú a žurnalistickú činnosť porota udelila:

 

IN MEMORIAM

JUDr. Dušanovi Kleimanovi, redaktorovi, publicistovi, bývalému riaditeľovi Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, poprednému novinárovi a organizátorovi, zakladajúcemu členovi Združenia slovenských novinárov aj Únie slovenských novinárov.

PhDr. Andrejovi Maťašíkovi, CSc., dlhoročnému podpredsedovi Únie slovenských novinárov, pedagógovi a publicistovi.

Mgr. Milanovi Blahovi, novinárovi, publicistovi, zakladateľovi Únie slovenských novinárov a televíznemu komentátorovi.

PhDr. Jozefovi Šuchovi, zakladateľovi a dlhoročnému podpredsedovi Únie slovenských novinárov, redaktorovi a publicistovi.

 

Za úspešnú tvorivú činnosť v mediálnom priestore

na prospech rozvoja Slovenskej republiky pamätné plakety porota udelila:

 

doc. JUDr. Ivanovi Gašparovičovi, CSc., dvojnásobnému prezidentovi Slovenskej republiky v rokoch 2004 až 2014

prof. JUDr. Jaroslavovi Chovancovi, CSc., pedagógovi, novinárovi, spisovateľovi a publicistovi

Zdenke Letenayovej, riaditeľke Múzea telesnej výchovy a športu

PhDr. Dušanovi Kernému, dlhoročnému podpredsedovi Únie slovenských novinárov, publicistovi, spisovateľovi

Ing. Vladimírovi Zemanovi, zakladateľovi Únie a dlhoročnému tajomníkovi Klubu športových novinárov ÚSN

PhDr. Jozefovi Jarkovskému, dlhoročnému športovému redaktorovi Slovenského rozhlasu

PhDr. Márii Mikušovej, dlhoročnej redaktorke Slovenského rozhlasu

Ing. Vladimírovi Mezencevovi, publicistovi, dlhoročnému športovému redaktorovi a komentátorovi, tajomníkovi Klubu športových redaktorov

PhDr. Ivanovi Paškovi, členovi Rady Únie slovenských novinárov, televíznemu komentátorovi a zahraničnému spravodajcovi

Ing. Edite Dürrerovej, tajomníčke Rady Únie slovenských novinárov a bývalej šéfredaktorke časopisu Slovanská vzájomnosť

PhDr. Milanovi Kendovi, dlhoročnému novinárovi, glosátorovi a spisovateľovi

PaedDr. Dušanovi Gabánimu, dlhoročnému športovému redaktorovi a komentátorovi Slovenskej televízie, moderátorovi spravodajskej televízie TA3 a členovi Siene slávy

Mgr. Stanislavovi Háberovi, dlhoročnému redaktorovi denníkov aj spravodajstva ČST v Bratislave, politickému komentátorovi, publicistovi  plodnému spisovateľovi, dramatikovi i scenáristovi

Pavlovi Vitekovi, redaktorovi, armádnemu novinárovi a manažérovi

Milanovi Dunajčíkovi, spolupracovníkovi regionálnych novín a členovi Únie slovenských novinárov

Bernardovi Rošteckému, vojenskému žurnalistovi, publicistovi a spisovateľovi

Jánovi Rohárovi, dlhoročnému žurnalistovi

Dr. Vladimírovi Dobrovičovi, publicistovi, redaktorovi a dlhoročnému členovi Rady a hospodárovi ÚSN

Mgr. Štefanovi Nižňanskému, bývalemu riaditeľovi STV, spisovateľovi, publicistovi a televíznemu moderátorovi.

 

Za vynikajúce výkony a úspešnú reprezentáciu slovenského športu na domácej aj svetovej scéne pamätné plakety porota udelila:

 

Ing. Jozefovi Golonkovi, hokejistovi Slovana Bratislava s číslom 9, čs. reprezentantovi aj trénerovi, členovi Siene slávy IIHF aj našej slovenskej

JUDr. Dáriusovi Rusnákovi

Igorovi Libovi

JUDr. Jánovi Medviďovi, futbalistovi Tatrana Prešov, Slovana Bratislava i čsl. reprezentácie

Dušanovi Galisovi, hráčskej i trénerskej futbalovej osobnosti Slovana Bratislava i čs. futbalu

Mgr. Jozefovi Plachemu, atlétovi, bežcovi na stredných tratiach, mnohonásobnému Majstrovi Československa

Ing. Stanislavovi Kubánekovi, dlhoročnému predsedovi Slovenského kolkárskeho zväzu, podpredsedovi Československého kolkárskeho zväzu a viceprezidentovi Svetovej kolkárskej federácie.

 

Odovzdávanie plakety fotoobjektívom Ivana Pašku

 

 

 

Dušan D. Kerný a Dušan Jarjabek

Dušan D. Kerný a Dušan Jarjabek

Igor Liba, Dárius Rusnák a Štefan Nižňanský

Igor Liba, Dárius Rusnák a Štefan Nižňanský

Minúta ticha za Gaba Zelenaya

Minúta ticha za Gaba Zelenaya

Minúta ticha za Gaba Zelenaya

Minúta ticha za Gaba Zelenaya

Dušan D. Kerný a Ľuboš Bláha

Dušan D. Kerný a Ľuboš Bláha

Jozef Kuchar a Ivan Gašparovič

Jozef Kuchar a Ivan Gašparovič

Príhovor Ivana Gašparoviča

Príhovor Ivana Gašparoviča

Jozef Kuchár a Vladimír Zeman

Jozef Kuchár a Vladimír Zeman

Jozef Kuchár a Dušan D. Kerný

Jozef Kuchár a Dušan D. Kerný

Jozef Kuchár, Edita Dürrerová a Dušan D. Kerný

Jozef Kuchár, Edita Dürrerová a Dušan D. Kerný

PhDr. Mária Mikušová a Dušan D. Kerný

PhDr. Mária Mikušová a Dušan D. Kerný

Jozef Kuchár a Milan Kenda

Jozef Kuchár a Milan Kenda

Jozef Kuchár a Stanislav Háber

Jozef Kuchár a Stanislav Háber

Jozef Kuchár a Ján Medviď

Jozef Kuchár a Ján Medviď

Jozef Kuchár a Stanislav Kubánek

Jozef Kuchár a Stanislav Kubánek

Jozef Kuchár a Vladimír Dobrovič

Jozef Kuchár a Vladimír Dobrovič

Jozef Kuchár a Dušan Gabáni

Jozef Kuchár a Dušan Gabáni

Jozef Kuchár a Bernard Roštecký

Jozef Kuchár a Bernard Roštecký

Jozef Kuchár a Ján Rohár

Jozef Kuchár a Ján Rohár

Jozef Kuchár a Milan Dunajčík

Jozef Kuchár a Milan Dunajčík

Jozef Kuchár a Dušan Galis

Jozef Kuchár a Dušan Galis

Jozef Kuchár, Ján Medviď a Dušan D. Kerný

Jozef Kuchár, Ján Medviď a Dušan D. Kerný

Štefan Nižňanský a Jozef Kuchár

Štefan Nižňanský a Jozef Kuchár

Igor Liba

Igor Liba