Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Spokojní poslanci najlepšie hospodáriaceho kraja

 

Ostatné tohtoročné riadne rokovanie poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja sa nieslo síce v pracovnom, ale spokojnom duchu, aj keď v programe bolo niekoľko ťažkých tém. Napríklad, schvaľovanie rozpočtu kraja na budúci rok, posledná tohtoročná úprava bežného rozpočtu úprava zásad s hospodárením a nakladaním s majetkom PSK. Mimoriadnu pozornosť poslancov si vyžadovala aj v poradí už druhá zmluva o úvere pre kraj z prostriedkov Európskej investičnej banky, ktorá považuje Prešovský samosprávny kraj za mimoriadne dôveryhodného a ekonomicky stabilizovaného partnera. Zmluva o úvere má byť naplnená do 31. decembra 2019 a v priebehu rokov môže byť modifikovaná v dohodnutom rámci. Úverové prostriedky použije kraj na rekonštrukciu ciest 2. a 3. triedy na území kraja, v rámci čoho bude zlepšená aj dopravná dostupnosť a realizovaný celý rad bezpečnostných opatrení. Ďalšími oblasťami sú vzdelávanie, sociálna starostlivosť, kultúra a infraštruktúra cestovného ruchu. Svoje dostane aj životné prostredie v rámci realizácie opatrení na úsporu energie (modernizácia vykurovacích systémov, vodovodné potrubia atď.). Ďalšiu časť prostriedkov úveru využije kraj na investičné riešenia preventívnych protipovodňových opatrení. O výhodnosti úveru pre kraj svedčí aj skutočnosť, že poslanci schválili zmluvu bez jediného hlasu proti alebo zdržania sa hlasovania.

 

Akýmsi prirodzeným pokračovaním pracovného rokovania bolo aj nasledujúce slávnostné zasadnutie vo Veľkej sále Divadla Jonáša Záborského, počas ktorého bol odovzdaný už jedenásty súbor Cien Prešovského samosprávneho kraja a Cien predsedu PSK. Medzi ocenenými boli za tento rok napríklad známy prešovský kardiológ MUDr. Ján Kmec, PhD., Krajská organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a a fotograf a vydavateľ Dionýz Dugas, ktorí získali Cenu predsedu PSK. Cenu PSK za rok 2014 získal Park kultúry a oddychu v Prešove, spoločnosť MILK-AGRO a slovenský reprezentant v zjazdovom lyžovaní Adam Žampa.  

Cenu predsedu PSK si prevzal aj kardiológ Ján Kmec

Cenu predsedu PSK si prevzal aj kardiológ Ján Kmec

Za PKO Prešov prevzal ocenenie z rúk Petra Chudíka riaditeľ Emil Chlapeček (vľavo)

Za PKO Prešov prevzal ocenenie z rúk Petra Chudíka riaditeľ Emil Chlapeček (vľavo)