Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

SMER dáva šancu mladým

So zaujímavou ponukou pre mladých ľudí vstupuje do príprav na tohtoročné komunálne voľby okresná organizácie SMER-SD v Prešove.  Začiatkom 34. týždňa predstavili jej zástupcovia (predsedníčka Svetlana Pavlovičová a podpredseda Ľubomír Červeňák) novinárom projekt „Staň sa poslancom Prešova“, ktorý má osloviť predovšetkým mladých vysokoškolákov vo veku od 21 do 26 rokov s trvalým pobytom na území Prešova.

 

Prešovský SMER ponúka vysokoškolákom na svojej kandidátke dve miesta. V prešovských komunálnych voľbách budú občania voliť v šiestich volebných obvodoch spolu 31 poslancov mestského zastupiteľstva. Obsadenie dvoch ponúkaných miest sa uskutoční na základe výberu z kandidátov, ktorý sa uskutoční 10. septembra.

Ako sa môžu mladý kandidáti na mestských poslancov do tohto výberu prihlásiť? V prvom rade musí spĺňať podmienky dané zákonom. Teda, trvalý pobyt na území Prešova, bezúhonnosť, platný občiansky preukaz do 31. decembra 2014, slovenská štátna príslušnosť. SMER pre nich určil ešte dve podmienky – vek do 26 rokov a musí to byť študent (študentka) vysokej školy. Termín na doručenie e-mailových prihlášok aj poštou je určený na 2. september, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky. K prihláške musia pripojiť fotokópiu (alebo scan) o návšteve vysokej školy, to isté platí o oboch stranách občianskeho preukazu, ďalej je to čestné prehlásenie o dobrovoľnom poskytnutí potvrdení a kópií dokladov pre účely overenia totožnosti a dodržania podmienok uchádzačom o miesto na kandidátke. A k tomu ešte súhlas so zverejnením ponuky (budú zverejnené iba u vybraných študentov). E-mail alebo obálku s dokladmi je potrebné označiť heslom „Staň sa poslancom Prešova“.    

 

Podpredseda Ľ. Červeňák zdôraznil, že okresná organizácia týmto projektom deklaruje snahu SMER-SD podieľať sa na spravovaní vecí verejných v meste spolu s mladými ľuďmi a chce s nimi trvalo spolupracovať: Vybraným uchádzačom pomôžeme pripraviť predvolebnú kampaň všestranne, aj finančne. Týmto krokom dávame priestor aj nečlenom strany, ktorí sú našimi sympatizantmi a zároveň chceme omladiť kolektív poslancov strany.

V súvislosti s prípravami osláv SNP pripravuje OO SMER-SD v Prešove aj úpravu okolia pamätníka SNP v mestskej časti Solivar-Soľná Baňa.