Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Slovensko vyhralo arbitráž v spore s vlastníkom Union ZP pre jednu poisťovňu – TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - Slovensko vyhralo arbitráž v spore s holandskou poisťovňou Achmea, akcionárom Union zdravotnej poisťovne, pre plány vytvoriť jednu štátnu zdravotnú poisťovňu. Achmea by mala Slovensku zároveň zaplatiť vyše milión eur za právnikov. TASR informoval Tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR.

 

      "Arbitrážny tribunál konštatoval, že koncept a implementácia verejného zdravotného poistenia je plne v rukách štátu. Zároveň uviedol, že tribunál nemá právo zasahovať do demokratického procesu suverénneho štátu a nemá právomoc rozhodovať o spore," uviedol Tlačový odbor MF SR.  Pristúpením k tejto arbitráži sa Achmea usilovala odvrátiť hroziace vyvlastnenie vyplývajúce z vládnych plánov jednej poisťovne. Projekt unitárneho systému verejného zdravotného poistenia je v súčasnosti zastavený pre chýbajúce peniaze. Premiér Robert Fico sa však po stredajšom (21. 5.) rokovaní vlády SR vyjadril, že projekt nie je mŕtvy. Analytik Peter Pažitný z HPI však jeho realizáciu nevidí veľmi pravdepodobne.

 

      "V spore sa Achmea B.V. domáhala údajného porušenia dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií. K porušeniu by údajne došlo realizáciou zámeru vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne," priblížil rezort financií. Akcionár Union ZP tiež namietal poškodenie investícií vlaňajším hromadným vypovedaním zmlúv zo strany 17 štátnych nemocníc.

 

      Achmea má podľa MF SR zaplatiť Slovensku právne náklady v celkovej výške 1,01 milióna eur. Rovnako má uhradiť náklady tribunálu v sume vyše 340.000 eur.

      Pre kabinet nešlo v prípade akcionára Union ZP o prvý spor. V decembri 2012 Medzinárodný arbitrážny tribunál rozhodol v prospech Achmea ohľadne zákazu zisku. Slovensko podľa neho malo zaplatiť miliónové škody, ako aj náklady na právnikov. SR sa pokúša dosiahnuť zrušenie rozsudku, Achmea je však presvedčená, že SR neuspeje.

 

      Projekt zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, teda jednej štátnej zdravotnej poisťovne, sa mal podľa pôvodného plánu zrealizovať v prípade dohody aj nedohody s akcionármi súkromných zdravotných poisťovní. Pokiaľ by k dohode došlo, malo sa tak stať od januára 2014, pokiaľ nie, siahnuť sa malo po vyvlastňovaní a jedna poisťovňa mala vzniknúť od júla toho istého roka. Po tom, čo takýto plán schválila vláda, napadla Achmea tento zámer cez arbitráž.