Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Slovensko si potrebuje oddýchnuť

Novinári a médiá hrajú dôležitú úlohu aj v kultúrnom či politickom formovaní  spoločnosti. Úloha novinára je tu nezastupiteľná a preto je povinný neutrálne popisovať reálnu situáciu, mediálne sprostredkovávať  skutočný stav veci a nepublikovať svoje osobné stanovisko alebo stanovisko určitej skupiny lebo vtedy sa stáva súčasťou jednej zo strán a tým opúšťa štatút novinára. Obsah tejto definície si väčšina novinárov publikujúcich dnes aj v štátnych oficiálnych slovenských denníkoch či iných oficiálnych periodikách  určite neuvedomuje. Vychádzajúc z obsahov nimi publikovaných textov, článkov  sa dá usúdiť, že asi nie.  Dennodenne, maximálne zaťažujú a zneisťujú vlastné obyvateľstvo novými znervózňujúcimi správami pričom opozíciu vykresľujú, de facto v mene vládnucej garnitúry, ako otvoreného nepriateľa vlastnej krajiny. To sa nedá charakterizovať ako inteligentné súperenie s opozíciou. Ku všeobecnému zneisteniu prispieva aj napätá medzinárodná situácia. To čo zažilo Slovensko za posledné legislatívne obdobie možno pomaly charakterizovať už ako schyzofrenický stav, keď sa  „vládam“ podarilo rozkývať aj tie posledné oporné stĺpy vnútornej stability, a keď aj inteligencia evidentne zlyháva. Niektoré mimovládne organizácie tiež nezvolili najcitlivejší prístup k slovenskej spoločnosti čo sa ani peniazmi nedá vždy vynahradiť ako to ukazuje najnovší vývoj. Takýto stav pravdepodobne potrvá do velieb.

 

Slovensko je obyvateľstvom aj rozlohou malá krajina. O to viac je nielen žiadúca ale aj životne potrebná súdržnosť, národná súdržnosť! Táto krajina potrebuje konečne už pokoj a nie nekonečné politické roztržky, potrebuje riešiť nahromadené sociálne problémy, hospodársku situáciu a ďalšie. Je treba, aby už konečne dnešní vládnuci politici spolu s ich servilnými novinármi pochopili a odniesli si aj do budúcnosti, že opozícia nie je vnútorným  nepriateľom proti ktorému treba bojovať všetkými prostriedkami ale že je parlamentným partnerom  s ktorým sa majú, ak je treba, hľadať aj kompromisné riešenia a návrhy, ale vždy len na prospech vlastného obyvateľstva a štátu. Na to aby bolo Slovensko stabilné má dostatočné nástroje garantované Ústavou slovenskej republiky, ak ju prezidentka a vláda  Slovenskej republiky ako aj SNR dôsledne dodržujú.

Tibor Bajchy, Mníchov