Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Slovenskí poslanci zasadnú v osemnástich medziparlamentných delegáciách EP – Ivana Janíková

Poslanci v stredu popoludní ustanovili štyridsaťštyri medziparlamentných delegácií a rozhodli o počte ich členov. Zaradenie poslancov do delegácií potvrdili v stredu večer politické skupiny.

 

Parlament schválil návrh z dielne Konferencie predsedov (predseda EP a lídri politických skupín), ktorý stanovuje počet členov v štyridsiatich štyroch medziparlamentných delegáciách, krátko popoludní. Zaradenie poslancov do delegácií, na ktorom sa dohodli politické skupiny, bolo zverejnené po 19.00 hod.


Slovenskí poslanci budú členmi a náhradníkmi v nasledujúcich delegáciách:

Monika Beňová (S&D, SK)

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ (stála členka)

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými (náhradníčka)

 

Vladimír Bilčík (EPP, SK)

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko (stály člen)

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora (stály člen)

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko (náhradník)

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest (náhradník)

 

Miroslav Číž (S&D, SK)

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko (náhradník)

Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou (náhradník)

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR, SK)

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ (stála členka)

 

Robert Hajšel (S&D, SK)

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko (stály člen)

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora (stály člen)

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest (stály člen)

 

Martin Hojsík (RE, SK)

Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie ASEAN (stály člen)

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina (náhradník)

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest (náhradník)

 

Eugen Jurzyca (ECR, SK)

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom (stály člen)

 

Peter Pollák (EPP, SK)

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko (stály člen)

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina (náhradník)

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest (náhradník)

 

Miroslav Radačovský (NI, SK)

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko (stály člen)

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko (náhradník)

 

Michal Šimečka (RE, SK)

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina (stály člen)

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest (stály člen)

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými (náhradník)

 

Ivan Štefanec (EPP, SK)

Delegácia pre vzťahy s Japonskom (stály člen)

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina (náhradník)

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest (náhradník)

 

Milan Uhrík (NI, SK)

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko (stály člen)

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými (náhradník)


Michal Wiezik (EPP, SK)

Delegácia pre vzťahy s Iránom (stály člen)

Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky (náhradník)

Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva (náhradník)

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení (náhradník)

 

Súvislosti

 

Medziparlamentné delegácie EP udržiavajú vzťahy a vymieňajú si informácie s parlamentmi krajín či regiónov za hranicami EÚ, ako aj s medzinárodnými organizáciami. Podporujú a presadzujú pritom základné hodnoty Únie: slobodu, demokraciu, dodržiavanie ľudských práv, základných slobôd a zásad právneho štátu.

Zriadenie stálych medziparlamentných delegácií schvaľuje plénum EP na základe návrhu z dielne Konferencie predsedov (predseda EP a lídri politických skupín), ktorý stanovuje pôsobnosť a počet členov každej delegácie. Politické skupiny a nezaradení poslanci rozhodujú o nomináciách zákonodarcov do jednotlivých delegácií, pričom musia zaistiť spravodlivé zastúpenie členských štátov, politických názorov a oboch pohlaví.

 

Ďalší postup

 

Predsedovia a podpredsedovia jednotlivých delegácií budú zvolení na ich ustanovujúcich schôdzach, ktoré by sa mali uskutočniť v septembri.