Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Slovenskí vedci kladú otázky – Dušan D. Kerný

Popredný slovenský vedec, ekonóm so širokými medzinárodnými skúsenosťami prof. Jaroslav Husár položil zásadnú otázku: komu vlastne tento polrok šéfuje Slovensko v Európskej únii? 

Známemu profesorovi nejde ani o propagandu, ani o kritiku a ani o mediálnu popularitu. V podstate vyjadril to, čo si rozsiahla ekonomická a odborná verejnosť myslí v štáte, kde  v tomto roku najvyššie vyznamenaný slovenský ekonóm si preberal cenu a titul na Pražskom hrade, lebo tu doma nie je prorokom.

 

Brusel neodpovedá

Profesor Husár položil jednoduchú, priam kolumbovskú otázku, pretože „ pompéznosť nášho predsedníctva Európskej únie prináša potrebu zamyslieť sa....ako funguje a ako by mal fungovať ekonomický systém únie, na to Brusel neodpovedá“, konštatuje prof. Jaroslav Husár. Napriek tomu, že to mohol vysloviť až uprostred ešte horúceho leta na stránkach denníka Pravda / v stredu 10.8./ je to jeden z najpozoruhodnejších textov v tomto polroku slovenského predsedníctva. Poukazuje na to, že „tvorcovia EÚ nedokázali stvoriť ekonomický systém, ktorý by bol hospodárskym ideálom a zabezpečil by vývoj spoločnosti a národov“ !!!

 

Únia rozhoduje

Z textu nemožno vytrhávať, treba sa k nemu vracať v širokých súvislostiach, novinový článok iste nášmu poprednému vedcovi neumožnil zrejme rozohrať celý orchester argumentov. Konštatujem aspoň z článku to, o čom sa u nás akosi cudne nehovorí: spôsob rozhodovania v Európskej únii je vo svetovom meradle unikátny. To preto, lebo stupeň integrácie v únii nedosiahol takú hĺbku aby sa dalo hovoriť o federácii, je však oveľa hlbšia ako v medzinárodných organizáciách.

 

Rusko ako priateľ a nie nepriateľ

Popri osamelých názoroch popredného historika najnovších dejín M. Kšiňana na tému deformovaného vnímania vzťahov médií a NATO voči Rusku / tentoraz zasa na stránkach denníka SME/  ide o druhý úplne ojedinelý, ale za to pádnym argumentmi podložený názor slovenských vedcov. Obaja, Husár i Kšiňan v mediálnej hlušine ukazujú, že úroveň slovenskej vedy, inteligencie a intelektuálov dostáva len zriedka kedy priestor – a vo verejnoprávnych médiách názory vedcov ktorých na ktorých prenikavý intelekt sme upozornili sa prakticky  vôbec neobjavujú. Na veľkú škodu aj formovaniu vládnej politiky voči únii a NATO.

Zvolanie predsedu vlády R. Fica na smútočnej pripomienke fašistickej masakry v povstaleckom Kališti, že z Ruska treba urobiť priateľa a nie nepriateľa a veľmi pozitívny ohlas prítomného publika jasne ukazuje, že Slovensko stále ešte nezasiahla vlna antiruskej mediálnej hystérie.