Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Slovenské pohľady sa zamýšľajú nad možnosťami literatúry, meniť súčasný svet – Dušan D. Kerný

Decembrové číslo mesačníka Slovenské pohľady (na literatúru, umenie a vedu) ako úvodník prináša úvahu básnika a prozaika Miroslava Bielika, predsedu Spolku slovenských spisovateľov, o pretvárke a mravnom úpadku súčasného sveta a o možnostiach literárneho umenia tento stav meniť. Konštatuje sa to v článku TASR.


Dožité sté narodeniny esejistu, publicistu, básnika, redaktora a exilového dejateľa Imricha Kružliaka časopis pripomína publikovaním jeho eseje o osobnosti Ľudovíta Štúra, ktorá vznikla pred päťdesiatimi rokmi, uprostred života autora.


Menej známe i celkom neznáme udalosti v Matici slovenskej, v meste Martine a Turci na sklonku Druhej svetovej vojny a v čase príprav i po vypuknutí SNP v rozsiahlejšej štúdii Matica 1944 - za a proti opísal historik Pavol Parenička.


Veľký priestor je v čísle venovaný súčasnej lužickosrbskej próze, a to prostredníctvom šiestich poviedok šiestich autorov v preklade Petra Čačka. Vstupu do tohto bloku predchádzajú krátke biografické anotácie o každom autorovi. Širšiu biografickú štúdiu o chorvátskom spisovateľovi Jankovi Poličovi Kamovi (1886-1910), ktorý zomrel ako 24-ročný v USA, napísala a ukážky z jeho novely Žiaľ preložila Alica Kulihová.


Súčasná slovenská epika je zastúpená prózou Tatiany Jaglovej Vianočné stretnutie, lyrický žáner reprezentujú ukážkami z najnovšej básnickej tvorby Jozef Trtol, Milan Richter, Miloslav Konečný a Viera Benková. Interview, prevzaté z francúzskeho denníka Le Nouvel Observateur, preložil Alexander Halvoník. Francúzsky publicista Sylvain Courage sa v ňom zhovára s ekonómom Bernardom Marisom o tvorbe prozaika, básnika a esejistu Michela Houellebecqa a o jeho sociálnych postojoch ako človeka i spisovateľa.


Recenznej rubrike dominuje dvojrecenzia na prózu Kataríny Tholtovej Papierové Bábiky z pera Bohuša Bodacza a Silvie Oslovičovej, rubrika Zápisník pripomína život a tvorbu Milana Ferka pri príležitosti jeho nedožitých 85. narodenín a osobnostná rubrika Juraja Bindzára Rozhľadňa upozorňuje na tri filmové diela, ktoré boli nakrútené podľa literárnych predlôh. O informáciu o prvom tohtoročnom čísle Slovenských pohľadov požiadala redakcia internetových novín SR člena Spolku slovenských spisovateľov Dušana Kerného.