Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Slovenská národná strana nemá záujem o mladších voličov? – Vladimír Dobrovič

Médiami prebehla informácia, že minister obrany Peter Gajdoš pripúšťa diskusiu o povinnej vojenčine. Z pohľadu budúcnosti Slovenskej národnej strany snáď už horšia novinka ani nemohla zaznieť. 

 

Podľa ministra obrany P. Gajdoša „v súčasnosti máme dostatočné množstvo personálu na zabezpečenie plnenia úloh, či už v aktívnej službe, alebo zálohách.“ Do  budúcnosti, by však aj alternatíva povinnej vojenskej služby mohla pripadať do úvahy, „pretože záujem o vstup do ozbrojených síl stagnuje."

 

V dobe keď na webe získavame čoraz viac informácií o postupných krokoch približovania sa jednotiek NATO, teda aj slovenských, k hraniciam Ruskej federácie, len tí najväčší zástancovia proti-ruského ťaženia na východ môžu mylne predpokladať, že mladí Slováci budú vo vojenskom bloku NATO ochotní dobrovoľne bojovať proti najväčšiemu slovanskému národu, ktorému vďačíme za oslobodenie spod poroby nemeckého nacizmu a fašizmu. Síce jednoznačné vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka a predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Antona Hrnku, obhajujú priateľstvo s Ruskom, nešťastné vyjadrenie o možnosti čo i len diskusie o zavedení povinnej vojenskej služby, vo voľbách odradí minimálne národne cítiacich mladých ľudí, aby svoj hlas odovzdali SNS. Už  samotná kalkulácia možného nasadenia slovenských vojakov v službách NATO je odsúdená na neúspech. Som presvedčený, že väčšina slovenských vojakov by sa zachovala čestne, a tak ako v minulosti, v prípade napadnutia našich osloboditeľov by dobrovoľne prešla na ich stranu.  

 

Nízky záujem o prácu v armáde sa snaží ministerstvo vyriešiť novou koncepciou štátnej služby profesionálnych vojakov, vďaka ktorej by platy profesionálnych vojakov mali vzrásť až o 40 percent. Mali by dostať to, čo im patrí za odvedenú prácu a úsilie. Ministerstvo pritom podľa ministra prihliada aj na nebezpečenstvo, ktorému čelia pri plnení operácií a úloh v prospech zaistenia bezpečnosti vo svete a v prospech obrany SR.

 

Zavedenie povinnej vojenskej služby mnohí podľa mňa podporujú aj s odôvodnením, že vojna robí z chlapca chlapa. Na základe mojich osobných skúseností v armáde, zodpovedne prehlasujem, že ide o veľmi falošnú predstavu. Pre poriadkumilovných, zodpovedných mládencov, keď sa neskazili pod vplyvom tých horších, ktorí ovládli ostatných, to bola dobrá ale nie nevyhnutná škola života. Samozrejme, fyzicky zosilneli všetci, ale tak tomu je aj teraz, keď  nemajú za sebou dvojročnú základnú vojenskú službu.

 

Za zaujímavý považujem názor podpredsedu SaS Ľubomíra Galka, že Slovensko nepotrebuje veľkú armádu zloženú z vojakov, ktorí sú v nej z donútenia.

 

Pokiaľ, štát chce, aby dobrovoľníkmi (profesionálnymi vojakmi) zabezpečil personál Ozbrojených síl SR musí ich primerane k spoločenskej potrebe zaplatiť. Najväčšou chybou by bolo nútiť mladých ľudí, aby sa zriekli bezstarostného života a pripravovali sa na bojovú činnosť v záujme Severoatlantickej aliancie, pod pláštikom neexistujúcej hrozby Ruskej federácie, ktorá nás oslobodila spod jarma nemeckého nacizmu a fašizmu napriek tomu, že bývalí spojenci Československa Anglicko a Francúzsko našu slobodu obetovali v domnienke, že otupia nemecké dobyvačné ciele.