Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Slováci zaskočili Brusel – Dušan Konček

Migranti sem, migranti tam. EÚ rozhodla a vymyslela plán na „spasenie ľudstva“, len malé Slovensko sa akosi nechce podriadiť tomuto plánu. Zatiaľ 40 tisíc migrantov treba rozdeliť medzi 28 členov EÚ. Raz povedal Brusel rozdeliť, tak rozdeliť a pre všetkých platia rovnaké pravidlá. V máji nakoniec predseda Európskej komisie Jean Claude Junker predložil kvóty pre jednotlivé krajiny s prihliadnutím na niektoré faktory, napríklad úroveň nezamestnanosti k počtu obyvateľstva, ale nič z toho neprešlo. Všetci v EÚ sú si rovní. Nespokojný bol predovšetkým Rím, kde je prítok migrantov naozaj vysoký. A kým sa riešili spory kto koľko emigrantov prijme, ich počet rástol zo dňa na deň. Nemecko nakoniec súhlasilo prijať 8OO tisíc ľudí, bez ohľadu na rastúce protesty. Je určite zaujímavé, že najviac v Nemecku ich smeruje na bývalé územie NDR. Protestovalo Maďarsko, ktoré začalo stavať múr na hraniciach so Srbskom, Bulharsko tiež nebolo spokojné, rovnako ako Francúzsko a Anglicko po posledných udalostiach.

 

Po veľkých diskusiách nakoniec EÚ rozhodla, že riešenie prítoku sa bude diať na základe dobrovoľnosti. A tak krajiny EÚ zo 4O tisíc na základe dobrovoľnosti prijme iba 32 tisíc, ktorí sa ocitli v Grécku a Taliansku za posledné dva roky. Slovensko bolo jasne proti kvótam, podľa nich malo Slovensko prijať 200 emigrantov. Zástupca ministerstva vnútra SR však vyhlásil, že Slovensko môže prijať migrantov zo Sýrie, kresťanov alebo ateistov. Príčina nespočíva podľa Slovenska moslimstve. Problém je v tom, že na Slovensku neexistuje ani jedna mešita. A tak akože môžu utekajúci a hľadajúci strechu nad hlavou a hladujúci existovať bez mešity? Ivan Metik z MV SR povedal, že Slovensko chce pomôcť Európe riešiť emigračný problém, ale pre utekajúcich je Slovensko iba krajinou tranzitu a nechcú u nás žiť. My by sme mohli prijať 8OO moslimov, no našej krajine niet ani jednej mešity. Ako sa môžu integrovať, keď sa im tu nepáči? A tak Slovensko zaskočilo Brusel, musí to riešiť inak, hoci predsedníčka Európskej komisie vyhlásila, že akákoľvek diskriminácia migrantov krajinách EÚ nie je možná. No ale veď Slovensko povedalo, že mu predovšetkým leží na srdci komfortnosť migrantov, ktorí by nenarušili harmóniu, ktorá medzi spoločenstvami na Slovensku existuje.

 

Treba pripomenúť, že 7O percent Slovákov sú katolíckeho vierovyznania. Krajina sa rozvíja dynamicky, čiže by nebol problém prijať ani tých 4OO alebo 8OO migrantov. A postaviť mešitu by nemal byť veľký problém. Bratislava však vo svojej politike chce šťastie a komfort pre migrantov z moslimského sveta. Takže Bratislava má svoju logickú pravdu, ktorá sa síce nemusí páčiť Bruselu, ale ako vraveli naši dedovia, treba sa riadiť „ad pravdum“. A to teda neznamená, že Slovensko ide proti Bruselu, naopak, ide mu o šťastie migrantov s čím musí súhlasiť aj Brusel.