Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Slováci nezabúdajú na svoju minulosť – Vladimír Dobrovič

Na bratislavskom Slavíne si 4. apríla dôstojne pripomenuli 74. výročie oslobodenia Bratislavy Červenou armádou predseda NR SR Andrej Danko, predseda vlády SR Peter Pellegrini, spoločne s veľvyslancom RF v SR Alexejom L. Fedotovom, s poslancami NR SR, s diplomatmi, vrátane skupiny ruských občanov s rodinami, početnou skupinou členov SZPB a s mnohými Bratislavčanmi, za nezvyčajne veľkej účasti školskej mládeže.

 

Na Slavíne je v šiestich masových a v 278 individuálnych hroboch pochovaných 6 845 vojakov Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Bratislavy od nemeckých nacistov. Vyhnaním nemeckých okupantov sa vytvorili podmienky na mierový život v našom meste.

„Naša generácia žije celý život v mieri a mnohým sa táto hodnota javí ako klišé, ako samozrejmosť. Keď sa však pozrieme na súčasný svet, musíme s trpkosťou skonštatovať, že vojna je, žiaľ, vo svete bežným javom, má rôzne podoby a prebieha v rôznych priestoroch,“ varoval v príhovore Andrej Danko.  Pripomenul, že v súčasnosti je moderné šliapať po odkaze predkov a nevážiť si samých seba. „Národ, ktorý zabúda na svoju minulosť a nepoučí sa z nej, nemá žiadnu budúcnosť," zdôraznil predseda slovenského parlamentu.

 

Peter Pellegrini vyjadril presvedčenie, že je potrebné neustále zdôrazňovať varujúci odkaz vojny a zmysel protifašistického zápasu nemožno nikdy podceniť. „V Európe znovu počuť hlasy neonacistov obhajujúcich fašizmus a popierajúcich základné ľudské práva a slobody. Musíme byť aj na Slovensku preto ostražití a uvedomovať si našu spoluzodpovednosť za mier, slobodu, demokraciu a bezpečný život občanov,“ pripomenul a pokračoval. Sedemdesiatštyri rokov tu tri generácie zásluhou padlých a pochovaných aj na Slavíne mohli žiť svoj život v mieri a bez vojnových hrôz. „Mnohí si to akoby už neuvedomujú. Akoby čas nielen zmierňoval žiaľ, ale aj zahládzal v našej pamäti memento vojny. Akoby odosobňoval hrdinstvo mŕtvych aj žijúcich bojovníkov proti fašizmu.“ Aj preto má význam hovoriť o vojne. Vyjadrenie úcty je dôkazom toho, že „Slováci nezabúdajú“. Príhovor zakončil premiér zvolaním „Česť a sláva všetkým, ktorí bojovali za našu slobodu.“

 

Alexej Leonidovič Fedotov, veľvyslanec Ruskej federácie v SR, na oslavách oslobodenia Bratislavy spod fašistickej okupácie pripomenul cenu víťazstva nad nemeckými nacistami, ktorú museli zaplatiť „všetky národy za snahu hitlerovského Nemecka o svetovú nadvládu“. Spomenul dôležitosť zachovávania historickej pravdy naprieč generáciami, ktoré mali to šťastie a vojnové hrôzy nezažili. „Iba pamiatka bojovníkov za slobodu môže spoločnosti poskytnúť garanciu, že chyba a nacistický zločin sa nezopakujú. Zabudnutie spoločných obetí národov by bolo najväčšou zradou voči padlým hrdinom."  A. L. Fedotov v súvislosti so snahou o prekrucovanie histórie zľahčovaním vnímania fašistických zverstiev poznamenal, že dnes ako nikdy predtým je aktuálna úloha „zachovať historickú pravdu a postúpiť jej pamiatku mladej generácii. Iba tak sa dá zabezpečiť mierová dôstojná budúcnosť našich detí.“ 

 

Viliam Longauer, tajomník ÚR SZPB označil Slavín za posvätné miesto, kde odpočívajú vojaci Červenej armády, ktorí padli pri oslobodení Bratislavy. Vyzdvihol osloboditeľskú misiu hrdinskej Červenej armády, ktorá „prišla oslobodiť porobené národy nemeckým nacizmom a fašizmom, ktorý okupoval takmer celú Európu.“ Pamiatku na obete boja s nemeckým nacizmom by mali uctievať všetky generácie. Mali by sme sa držať len pravdivej historickej skutočnosti o tom, ako „to bolo so slobodou, okupáciou, životom a smrťou", musíme odolať rôznym pokusom falšovateľov historickej pravdy o protifašistickom zápase v 2. sv. vojne, vyzval tajomník ÚR SZPB.

 foto: Vladimír Dobrovič