Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Slávnostné začatie výstavby FUTBAL TATRAN ARÉNY v Prešove

V areáli futbalového štadióna v Prešove na Čapajevovej ulici sa konalo slávnostné začatie výstavby FUTBAL TATRAN ARÉNY (FTA). V prípade úspešnej realizácie bude stavba dejiskom Majstrovstiev Európy U21 vo futbale v roku 2025.

 

 

Na udalosti slávnostného začatia výstavby FTA, ktorá sa konala dňa 18. 7. 2023 v areáli futbalového štadióna na Čapajevovej ulici v Prešove, boli prítomní zástupcovia všetkých zúčastnených strán - mesta Prešov, Prešovského samosprávneho kraja (PSK), Fondu na podporu športu (FNPŠ), Slovenského futbalového zväzu (SFZ), spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., spoločnosti AVA-stav, s. r. o., ktorá je zhotoviteľom diela, a spoločnosti ŠAKALA architects, s. r. o. Základný kameň na stavenisku požehnal gréckokatolícky biskup Mons. Milan Lach.

 

Výstavba nového štadióna, na ktorom sa majú v roku 2025 odohrávať Majstrovstvá Európy U21 vo futbale, má byť na základe zmluvných podmienok ukončená do 18 mesiacov od jej začatia. Termín realizácie je platný na základe memoranda medzi mestom Prešov a SFZ, ktoré Prešov ustanovuje ako miesto konania Majstrovstiev Európy U21 vo futbale v roku 2025.

 

Vysúťažená cena na I. a II. etapu výstavby futbalového štadióna spolu predstavuje viac ako 21 mil. €. I. etapa výstavby zahŕňa realizáciu hlavnej tribúny, hracej plochy, stožiarov osvetlenia (len zemné práce a základy), vstupných brán a turniketov, vstaviek - tribúna B, C, D (len zemné práce + základy), energobloku, vykurovania trávnika, preložky kanalizácie, areálovej splaškovej kanalizácie, areálovej dažďovej kanalizácie, vsakovania, vodovodnej prípojky, areálového rozvodu vody, požiarnej nádrže, studní, úžitkového vodovodu, akumulačnej nádrže, rozšírenia STL distribučnej siete, STL pripojovacieho plynovodu, prípojky SLP, spevnených plôch, parkoviska Čapajevova, oporného múra (len zemné práce a základy), búracích prác (druhá a tretia etapa), prevádzkových súborov (EPS, HSP, poplachové systémy, slaboprúdy, vstupný a informačný systém, výťahy, MaR, SHZ vodná clona).

 

Víťazná ponuka na I. etapu výstavby novej futbalovej arény je vo výške 16 381 973,04 € bez DPH, pričom je nižšia o 109 286,96 € bez DPH v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky. Lehota výstavby je 12 mesiacov od prevzatia staveniska.

Na financovaní I. etapy sa podieľa PSK (7,2 mil. C), mesto Prešov (1,98 mil. €), SFZ (2,4 mil. €), FNPŠ (4,8 mil. €).

 

II. etapa výstavby zahŕňa realizáciu tribúny B, C, D, stožiare osvetlenia, vstavky tribúny B, C, D, verejné osvetlenie, úpravy parkoviska Bjôrnsonova, oporného múra, oplotenia, vnútornej komunikácie, drobnej architektúry a sadových úprav.

Víťazná ponuka na II. etapu výstavby nového futbalového štadióna je vo výške 4 828 236,96 € bez DPH, pričom je nižšia o 373 734,04 € bez DPH v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky. Lehota výstavby je 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

Financovanie II. etapy a kompletného zariadenia štadióna zabezpečí mesto Prešov z vlastných zdrojov.

 

Prešovský futbalový štadión v čase

Mesto Prešov má výnimočnú futbalovú tradíciu porovnateľnú s najslávnejšími mužstvami sveta. V Prešove sa nachádza najstarší futbalový štadión na Slovensku, ktorého história siaha až do roku 1899. V tom čase sa odohral prvý futbalový zápas na rovnakom mieste, kde bude stáť nový štadión.

 

V roku 1899 mesto Prešov darovalo športovcom lúku s rozlohou 8 000 štvorcových siah. V priestore pri Mlynskom jarku vyrástli pri hracej ploche najprv kabíny a klubovňa a v roku 1907 aj drevená tribúna pre 400 divákov. Neskôr od roku 1926 bolo ihrisko oplotené. Počas II. svetovej vojny si nemecká armáda vytvorila z hracej plochy parkovisko vozidiel a pri následnom sovietskom bombardovaní na Vianoce 1944 drevená tribúna ľahla popolom. Už v roku 1945 však bola opravená hracia plocha, o rok neskôr pribudol okolo ihriska plot a začala sa stavať tribúna s 1 500 sedadlami. V roku 1947 už boli divákom k dispozícii aj dve bočné tribúny s ďalšími 1520 sedadlami. Celkovo kapacita pred rokom 2009 bola 14 000 divákov, z čoho bolo 2 000 miest na sedenie a 12 000 na státie. Po čiastkových rekonštrukciách v rokoch 1994 a 2009 sa kapacita štadióna znížila na 5 410 miest, no všetky boli na sedenie.

 

Po spätnom odkúpení polovice štadióna bola spracovaná a neskôr prepracovaná projektová dokumentácia na štadión s kapacitou takmer 6 500 divákov. V snahe nadviazať na túto dlhoročnú tradíciu bola navrhnutá dizajnovo unikátna hlavná tribúna štadióna, ktorá bude jedinečná svojím architektonickým prevedením, pretože nebude kopírovať žiadnu inú futbalovú arénu v rámci Európy a tým bude príznačná pre mesto Prešov.

 

-mk- 

 

 

Fotoobjektívom Milana Országha

a začalo búranie plota ...

a začalo búranie plota ...