Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

SLÁVNI V ANEKDOTÁCH – dlhoročná zbierka anekdot Milana Stana – Milan Kenda

Editor a šéfredaktor ľudového humoristicko-satirického mesačníka Kocúrkovo, výtvarník MILAN STANO, je pozoruhodne agilným vydavateľom humoristicko-satirických kníh. Vydáva ich pod súborným názvom „Knihy pre vašu zábavu“ a podľa jeho autorskej či výtvarnej účasti resp. spoluúčasti na jednotlivých knižných tituloch je evidentná jeho osobná tematická voľba. Je to neobyčajne pestrá voľba, pričom osobný vklad editora je dominantný. Inak povedané: Zvyčajne nezvykne vyčkávať, čo cudzia náhodná autorská ponuka prinesie /to azda len výnimočne/. Sám nápadito ovplyvňuje tematické rozrastanie kocúrkovskej knižnej produkcie. V čase rozvinutej bibliofóbie a patologicky módne rozšíreného smartfónového ošiaľu je to cenná akvizícia a sám Milan Stano je cenný knižný mecén, ktorého nám môžu okolité štáty závidieť.

 

Najnovšie príjemne prekvapil tuzemských čitateľov knižnou novinkou SLÁVNI V ANEKDOTÁCH, ktorá prináša 842 anekdot a 446 karikatúr. Mohla vyjsť vďaka viacerým sponzorom, z ktorých najdôležitejší štyria sú uvedení v knihe pred jej titulnou stranou. Aj im patrí vďaka od čitateľskej obce, a to aj preto, že pričinením inflácie sponzorstvo začína u nás poriadne chradnúť a rednúť. Ale oni napriek spomínanému zdražovaniu prispeli na vydanie!

 

Kniha je plodom dlhoročného zberateľstva anekdot, ktorému sa Milan Stano venuje už vyše päťdesiat rokov. Do knihy zaraďoval osobnosti v abecednom poradí a tie pochádzajú z rozmanitých sfér ľudskej činnosti. V prológu editor uvádza, že mnohé anekdoty vybral aj z kníh o maliaroch či iných umelcoch zo svojej knižnice, alebo z výstrižkov z novín a časopisov. Iné mu zasa porozprávali jeho priatelia, prípadne ich počul v rozhlase či v televízii. Sympatické je aj toto jeho vyznanie: „Chcel som, aby v knihe bolo čo najviac anekdot a historiek o slovenských umelcoch, či už o hercoch, zabávačoch, výtvarníkoch, spisovateľoch, hudobníkoch alebo o iných osobnostiach. Čerpal som z archívu publicistu Jána Mojžiša a veľkého zberateľa anekdot Jána Brezinu, s ktorými som spolupracoval pri tvorbe Kocúrkova. Jánovi Brezinovi som vydal dve knihy, z nich Anekdoty o slávnych v roku 1993. Mnoho som čerpal z českých kníh o osobnostiach českej kultúry. Tam vychádzalo omnoho viac kníh s touto témou, viac si vážili vlastných umelcov a ich umenie a humor. Ale aj to sa na Slovensku mení k lepšiemu.“

 

Je zaujímavé a milé spoznávať v anekdotách a historkách ľudskú stránku rozličných „sošných“ osobností prostredníctvom ich výrokov – od ich nadčasových sentencií a bystrých diagnóz rôznych javov, cez vtipnú sebairóniu, až po sarkastické reakcie a útoky na adresu všakovakých snobov, posmeškárov a provokatérov. Môžeme v tejto knihe vidieť aj malú, neoficiálnu encyklopédiu domácich i svetových bonmotov.