Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Skončila sa „lyžiarska vojna“? – Vladimír Mezencev

Prvú novembrovú sobotu sa v Bratislave uskutočnilo v poradí už 63. valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Po prvýkrát sa na ňom zúčastnil aj nový minister školstva, vedy, výskumu a mládeže Ján Horecký. Vo svojom emotívnom vystúpení zdôraznil, že šport patrí medzi priority jeho rezortu. Zároveň povedal, že šport nepovažuje za exkluzivitu našej republiky na reklamu v zahraničí, ale ako za niečo nevyhnutné pri výchove detí a mládeže, pri vytváraní ich osobností. Povedal to ako pedagóg, dnes už síce v pozícii bývalého riaditeľa školy. Účastníkom tohto valného zhromaždenia pripomenul, že 19. decembra 1992 vznikol Slovenský olympijský výbor (SOV) a tak „dobehol do cieľa skôr o niekoľko dní než Slovenská republika – nech je to symbol toho, že ste vpredu“. Žiaľ, po svojom príhovore sa s delegátmi a hosťami valného zhromaždenia SOŠV  rozlúčil a ospravedlnil, že musí odcestovať do Popradu na konferenciu, ktorú tradične organizoval a nemal by preto na nej chýbať...

 

Azda najzaujímavejším bodom celého zasadnutia bolo hlasovanie o vylúčení Slovenskej lyžiarskej a snowboardovej asociácie zo štruktúry SOŠV, ale celá verejnosť už niekoľko rokov sleduje krízu v celom slovenskom lyžiarskom hnutí, ktorej výsledkom bolo založenie Zväzu slovenského lyžovania (ZSL). Takto nezávisle na sebe existovali dva národné športové zväzy, čo bolo v rozpore s Chartou Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Samotný SOŠV sa na svojich piatych valných zhromaždeniach a oveľa väčšom počte výkonného výboru zaoberal touto nepriaznivou situáciou v lyžiarskom hnutí, so svojimi i ďalšími renovovanými právnikmi hľadali východiská a podľa nich jediným správnym riešením bolo vylúčenie jedného právneho subjektu z SOŠV a nahradenie ho druhým. Len na bližšie vysvetlenie – v Zväze slovenského lyžovania sa združili už pred dvomi rokmi realizačné tímy okolo našich najlepších lyžiarov, vrátane toho, ktorý má na starosti prípravu našej zlatej olympioničky Petry Vlhovej. Nakoniec pri hlasovaní 2/3 delegátov schválili návrh na vylúčenie Slovenskej lyžiarskej a snowboardovej asociácie zo SOŠV a potom za prijatie ZSL za riadneho člena SPŠV. Už aj preto, lebo Zväz slovenského lyžovania má už zastúpenie vo Svetovej federácii.

 

Po skončení valného zhromaždenia prezident SOŠV Anton Siekeľ celú záležitosť okomentoval slovami, že v našom olympijskom hnutí chýba športový arbitrárny súd, ktorý by podobné záležitosti riešil. Už aj preto, lebo vylúčená lyžiarska asociácia sa už v predstihu obrátila na príslušný správny súd a po vylúčení na 63. valnom zhromaždenú SOŠV chce podniknúť ďalšie právne kroky.

 

Prezident SOŠV zdôraznil priority nášho olympijského hnutia, medzi ktoré patrí realizácia takých projektov, akým je Olympijské srde pre seniorov, Olympijský odznak všestrannosti, podpora sociálne slabších členov juniorského olympijského tímu...