Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Sestry Velďákové už zbierajú medaily mimo doskočísk – Vladimír Mezencev

CENA ONDREJA NEPELU PUTOVALA NA SPIŠ

To, že koronavírus ovplyvnil športové dianie na celom svete, je už dobre známe niekoľko mesiacov. I to, že letná olympiáda v Tókiu sa presunula na budúci rok. Doteraz zmeny termínov najväčších športových sviatkov planéty však spôsobili iba dve svetové vojny a žiadna pandémia. Šport sa ocitol vo veľkej kríze a jej následky, najmä ekonomické, pocíti ešte dlho. Bez ohľadu na to, či to bude v USA, Rusku, Číne, alebo na Slovensku. Aj v tomto duchu sa nieslo vystúpenie prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru /SOŠV/ Antona Siekela na jeho nedávnom 57.valnom zhromaždení v Bratislave. Síce nie beznádej, ale určitý pesimizmus zaznel z prednesených viet prezidenta SOŠV, čo bolo dosť netradičné, ale plne charakterizovalo rozvrátenie celej záverečnej fázy prípravy na LOH 2020.

 

V poradí 57.VZ SOŠV však prinieslo aj radostnejšie okamihy. Najmä pre tých, ktorí si z rúk členky MOV Danky Bartekovej a A.Siekela prevzali vyznamenania a ocenenia rôznych stupňov. Boli medzi nimi aj mnohé osobnosti z východného Slovenska. Cena Ondreja Nepelu, ktorá sa udeľuje mladému športovcovi do 23 rokov a u ktorého sa výrazne prejavujú športové perspektívy – sa ušla Petre Rusnákovej, rýchlokorčuliarke- šortrekistke ŠK STEZ Spišská Nová Ves. Petra na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže /EYOF/ 2019 v Sarajeve získala dve zlaté /500 a 1000 m/ a jednu striebornú medailu /1500 m/. Stala sa najúspešnejším slovenským športovcov v dejinách tohto podujatia, či už v jeho letnej, alebo zimnej verzii. Okrem toho sa stala v Sarajeve aj osobou s najviac získanými cennými kovmi. Za tieto mimoriadne úspechy ju Európske olympijské výbory ocenili zaradením do pätice laureátov Ceny Piotra Nurowského za zimné športy.

 

Cena Jána Zacharu sa udeľuje trénerovi mládeže, ktorý dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky v práci s najmladšou generáciou. SOŠV ju tento krát udelil Vladimírovi Daňovi z Prešova, pedagógovi a propagátorovi basketbalu na školách v Prešove. Počas existencie Tréningového strediska mládeže /TSM/ bol jeho vedúcim, na ZŠ Matice slovenskej založil športové triedy so zameraním na basketbal a aj školský športový klub. Tento osemdesiatnik  sa v minulosti podieľal na výchove niekoľkých účastníčok olympijských hier, v minulom storočí viedol v Prešove aj družstvo žien, ktoré hralo v najvyššej čs. súťaži.

 

Držiteľom Ceny Miroslava Procházku, ktorá sa udeľuje za celoživotnú propagáciu športu a olympionizmu literatúrou a publicistikou, sa stal Eugen Magda z Košíc. Je autorom a spoluautorom niekoľkých kníh sa športovou, najmä futbalovou tématikou. Ako profesionálny športový novinár pôsobil celé desaťročia v rôznych printových novinách v Bratislave a Košiciach, naposledy ako vedúci športového oddelenia denníka Korzár. Množstvo jeho rôznych ocenení už predstavuje skutočne bohatú zbierku, ktorej zoznam by zabral nemalý priestor. Minulý rok dovŕšil osemdesiatku.

 

Skromný počet držiteľov Zlatého odznaku SOŠV /udeľuje sa za výnimočný prínos pre olympijské hnutie a šport/ rozšíril Peter Chudý z Vysokých Tatier. Od roku 1992 je členom komisie Medzinárodnej lyžiarskej federácie /FIS/ pre severskú kombináciu a bez jeho aktívnej účasti sa vo V.Tatrách neuskutočnilo  ani jedno podujatie svetového významu v klasickom lyžovaní – trikrát Svetová zimná univerziáda, juniorsky svetový šampionát 2000 a 2009, zimný EYOD 1999, Tatranský pohár... Vo väčšine prípadov bol predsedom alebo podpredsedom organizačného výboru.

 

STRIEBRO LYŽIAROM A BEDMINTONISTOVI

Za výrazný prínos pre olympijské hnutie a šport – tieto slová sa čítajú tým, ktorým SOŠV udelil svoj Strieborný odznak. Teraz už patrí aj lyžiarke z Vysokých Tatier, už 70-ročnej Anne Pasiarovej, jednej z najlepších svetových bežkýň na lyžiach. V seriáloch Svetového pohára štyrikrát stála na stupni víťaziek a v jeho I.ročníku v sezóne 1981/82 celkove skončila na 6.mieste. K  rovnakému umiestneniu prispela ako členka čs. olympijskej štafety 4 x 5 km na ZOH 1976 v Innsbrucku, v takej istej situácii sa ocitla na svetovom šampionáte 1982 v Osle. Celkom zápolila na dvoch zimných olympiádach /aj v Sarajeve 1984/. Získala tri tituly majsterky Československa. Patrila medzi zakladateľov Olympijského klubu V.Tatry a je jeho tajomníčkou.

 

Juraj Sinay z Košíc je významná osobnosť nielen nášho zjazdového lyžovania, ale i akademického prostredia. Tento bývalý a úspešný pretekár už takmer polstoročie pôsobí v alpskom lyžovaní v rôznych funkciách či na trénerských pozíciách. Naše reprezentácie veľakrát viedol na mnohých vrcholných podujatiach, napr. na ZOH 2006 v Turíne. Dlhé roky pôsobil aj ako riaditeľ všetkých pretekov /!/ Európskeho pohára v zjazdovom lyžovaní na Slovensku, pričom mnohé z nich sa v našich horách uskutočnili predovšetkým jeho zásluhou. Bol najvýznamnejším funkcionárom zjazdového lyžovania na Slovensku, zároveň rozhodcom a technickým delegátom FIS. V akademickom prostredí pôsobil ako vysokoškolský profesor, rektor Technickej univerzity v Košiciach a predseda Slovenskej rektorskej konferencie.

 

Peter Tarcala z Prešova sa ako jediný Slovák v priebehu troch uplynulých desaťročí stal predsedom európskej športovej federácie v olympijskom športe. V minulom roku ho zvolili za prezidenta Európskej bedmintonovej konfederácie /BEC/, v ktorej však pôsobí už 17 rokov! Je aj členom Rady Svetovej bedmintonovej federácie /BWF/, v ktorej stojí na čele komisie pre veľké podujatia. Má za sebou aj pôsobenie vo funkcii prezidenta a generálneho sekretára Slovenského bedmintonového zväzu.

 

MEDAILY MIMO DOSKOČISKA

Aj v ďalšej kategórii ocenení SOŠV malo východné Slovensko svoje zastúpenie. Jeho Bronzový odznak za dlhoročnú prácu a prínos pre rozvoj olympijského hnutia a športu si prevzali Branislav Koniar, dlhoročný organizátor a propagátor bežeckých športových podujatí a od roku 1991 riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.

 

Bronzovým odznakom SOŠV ocenili aj činnosť Tatiany Švecovej, bývalej hádzanárky, riaditeľky Strednej odbornej školy v Košiciach /bývalé Osemročné športové gymnázium/, zároveň predsedníčky Paralympijského centra športovej prípravy talentovanej mládeže a podpredsedníčky Olympijského klubu Košice.

 

Sestry Dana a Jana Velďákové ešte donedávna získavali medaily z atletických súťaží, konkrétne zo skokanských disciplín, Dana v trojskoku a Jana v skoku do diaľky. V minulom roku obe ukončili až štvrťstoročnú úspešnú aktívnu činnosť. Obe štartovali na troch olympiádach /2008 v Pekingu, 2012 v Londýne a 2016 v Rio de Janeiro/. Dana má dve bronzové medaily z halových ME 2009 a 2011, je 39-násobná majsterka SR, jej dvojča Jana získala tento titul „iba“  34-krát. Obe majú za sebou desiatky úspešných štartov na vrcholných podujatiach, napríklad aj na Diamantovej lige IIAF. Na 57.valnom zhromaždení SOŠV si obe prevzali Medaily SOŠV, udeľovanú úspešným účastníkom letných i zimných olympiád a Európskych hier.

 

KTO POLETÍ Z VÝCHODU?

Spomínané ocenenia svedčia o bohatej a úspešnej športovej i olympijskej tradícii v našom regióne. Na druhej strane však smutne musíme konštatovať, že z východného Slovenska si doteraz nikto nevybojoval účasť na budúco ročnej olympiáde v Tókiu. Naša republika má zatiaľ istých iba 16 miest v štyroch športoch /vodný slalom, rýchlostná kanoistika, športová gymnastika a streľba/ a medzi týmito šestnástimi menami nie je ani jeden z najvýchodnejšej časti republiky. Je síce pravda, že nebyť epidémie koronavírusu už by v zozname účastníkov OH 2020 /oficiálne v názve sa rok nebude meniť/ niekto z východniarov rozhodne bol...