Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Seminár v znamení troch výročí – Jozef Šucha

Predposledné tohtoročné stretnutie členov Únie slovenských novinárov 11. októbra v Bratislave bolo venované trom významným štátotvorným  výročiam v histórii Slovenska, ktoré budeme oslavovať v budúcom roku. Cieľom organizátorov bolo priblížiť právne pozadie týchto udalostí, preto pozvali prednášať vysokoškolského profesora, ústavného právnika a spolutvorcu právnych dokumentov SR, prof. JUDr. Jaroslava Chovanca, DrSc. Seminár viedol podpredseda ÚSN Dušan Kerný.

 

Všetky tri udalosti boli životne dôležité pre vznik a existenciu nášho štátu. Začiatok je v roku 1918 kedy po skončení prvej svetovej vojny,  na troskách Rakúsko-Uhorskej monarchie,vznikla Československá republika ako úplne nový štát na mape Európy. V súvislosti s diskusiami okolo referenda ktoré nebolo pri vzniku Slovenskej republiky v roku 1993, treba povedať, uviedol Chovanec, že ani pri vzniku ČSR nebolo referendum. História nepozná prípad, že by štát vznikol na základe referenda. Príčinou vzniku ČSR bolo to, že Česi sa potrebovali odpojiť od Nemcov a Slováci od Maďarov. Spojili sa preto do jedného štátu na základe dvoch fikcií: „vytvorili“jednotný politický národ a jednotnýčeskoslovenský jazyk.

 

Prvé dva roky bolo v štáte ústavné provizórium. Prvá riadna československá ústava bola prijatá až vo februári 1920.„V preambule mala kapitolu o ľudských a občianskych právach. I na základe toho ČSR v tom čase bola hodnotená ako najdemokratickejší štát v Európe“ povedal Chovanec. Táto ústava platila až do 9.5.1948.  Vtedy bola prijatá nová ústava, ktorá vychádzala z Košického vládneho programu. Treba pripomenúť, povedal Chovanec, že Košický vládny program bol prvý oficiálny dokument v ktorom boli Slováci uznaní ako samostatný národ.

 

Ďalšia  ústava bola prijatá v roku 1960 – hovorilo sa v nej o dobudovaní socializmu a o budovaní komunizmu a v roku 1968 bola ústavne zakotvená federácia – názov  našej republiky sa zmenil na Československú federatívnu republiku (ČSFR). Hovorilo sa v nej o práve vystúpiť z federácie, spôsob však ustanovený nebol.

 

Tretie výročie ktoré nás očakáva v roku 2018 je 25. výročie vzniku Slovenskej republiky. Legitímnosť k tomuto kroku dali politickým reprezentáciám Česka a Slovenska výsledky volieb v roku 1992.

Jaroslav Chovanec (uprostred), Dušan D. Kerný (vpravo) a Jozef Šucha (vľavo) - podpredsedovia ÚSN. Foto: Ing. Edita Dürrerová

Jaroslav Chovanec (uprostred), Dušan D. Kerný (vpravo) a Jozef Šucha (vľavo) - podpredsedovia ÚSN. Foto: Ing. Edita Dürrerová