Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Seminár o Romanovi Kaliskom – Jozef Šucha

 

 

Nedávno zosnulého  publicistu a spisovateľa  Romana Kaliského si pripomenuli v stredu 16.12.2015 v Bratislave  členovia druhej najväčšej slovenskej novinárskej organizácie, Únie slovenských novinárov, na seminári pod názvom   „Život a dielo Romana Kaliského  (23.9.  1922 – 8.11.2015)“.

 

Predseda ÚSN PhDr. Jozef  Kuchár otvoril seminár  referátom o Kaliskom ako zakladateľovi Klubu redaktorov Za pravdivý obraz Slovenska, pričom pripomenul jeho podiel na formovaní slovenskej štátnosti. Kriticky poznamenal, že na poslednej rozlúčke s Kaliským chýbala RTVS, ktorej riaditeľom bol krátko po revolúcii aj Roman Kaliský.

 

Publicistickú tvorbu Kaliského v Slovenských národných novinách a v Literárnom týždenníku zhodnotil vysokoškolský pedagóg a publicista PhDr. Andrej Maťašík, PhD. „V roku 1991 Kaliský opakovane a naliehavo  zdôrazňoval myšlienku, že Slovensko sa musí vybrať vlastnou cestou. Jeho argumenty boli priame a jasné,“ povedal Maťašík, „Kaliský hovoril preto aby ho počúvali a nie preto aby ho oslavovali“.

 

Publicista PhDr. Dušan Kerný pripomenul Romana Kaliského – novinára, publicistu, spisovateľa a reportéra ako ho uvádza vo svojej štúdii PhDr. Elena Londáková CSc. z historického ústavu SAV Bratislava. Hovoril aj o poslednej knihe Kaliského s príznačným názvom „Na poslednom úseku“. „ Tvorba a dielo Romana Kaliského sú základom tradície našej novinárskej organizácia, ale mali by byť neoddeliteľnou súčasťou tradície celej slovenskej žurnalistiky“ povedal Kerný.

PhDr. Jozef Šucha         

podpredseda ÚSN