Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Seminár Únie slovenských novinárov

Únia slovenských novinárov v Bratislave usporiada v rámci svojho plánu činnosti v štvrtom štvrťroku 2018 dva SEMINÁRE na aktuálne ekonomické, spoločenské, kultúrne aj športové témy.

 

Prvý bude 10. októbra 2018 (streda) o 14.00 hod a uskutoční sa v aule v Dome športu na Junáckej ulici číslo 6 v Bratislave vedľa obchodného centra Polus city na Vajnorskej ulici. Električka č. 2, 4 a 7.

 

Hlavné referáty prednesú Mgr. Štefan Nižňanský, v rokoch 2008 – 2010 generálny riaditeľ STV, spisovateľ, publicista, bývalý poslanec NR SR, v rokoch 1992 – 1993 bol poslancom Federálneho zhromaždenia v Prahe,

prof. Ing. Peter Staněk, CSc., vysokoškolský pedagóg,
prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc., vysokoškolský pedagóg.

 

Druhý seminár pripravíme na deň 5. decembra 2018 o 14.00 hod v aule v Dome športu v Bratislave.

 

Zmena miesta našich stretnutí nastala z dôvodu rekonštrukcie objektu KOZ, v ktorom sme sa mnoho rokov stretávali.

 

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť!

PhDr. Jozef Kuchár

predseda ÚSN

                                                                

Dr. Vladimír Dobrovič 
tajomník ÚSN