Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

SATIRA Dušana Končeka

Science-fiction ?
Blíži sa rok 2014. Z histórie vieme, že v tomto roku začala prvá svetová vojna a potom usporiadanie Európy, vznik Československej republiky . Teraz sa píše rok 2013 a ak by sme sa pozreli na udalosti spred sto rokov, v mnohom pripomínajú dnešok. Spojené štáty americké padajú do jamy, ktorú si sami vykopali, v rozlete je Čína, ktorá je dnes už svetovým lídrom a Rusko jej drukuje ale zároveň vetrí nebezpečenstvo. Starý Henry Kissinger, večný diplomat bol nedávno v Rusku, dokonca celý týždeň a bolo zaujímavé sledovať čo povedal. Stále predstavuje istý klan v USA, kde sú dnes klany tri. Nie náhodou spomenul aj vojnu. História sa bude opakovať. V troška inej podobe, Európa by mala zostať mimo vojny, hoci nie celá. Sféry vplyvu sú dnes položené inde. Ale samozrejme bude to mať vplyv aj na Európu. A jej nové usporiadanie, tak ako po prvej svetovej vojne. Pozrime sa na Českú republiku, dnes tam kraľuje Slovák Andrej Babiš, ako keby sa tam zjavil M. R. Štefánik. Perspektívne sa môže stať českým prezidentom. Na Slovensku nám vládne jedna strana, spokojne a bez problémov, hoci problémov je dosť. A kde nie sú ? Slovenský premiér Robert Fico sa perspektívne môže stáť slovenským prezidentom. A jeho stranu v perspektíve štyroch rokov nikto „ neprecikne“. Alexander Babiš má české občianstvo a slovenské korene, tak ako T.G. Masaryk. A tak v roku 2018 , po vojne, sa môže celkom pokojne stáť, že vznikne nová Česko-Slovenská republika. A. Babiš prezident a R. Fico premiér. V rámci tejto republiky budú vo vláde zasadať guvernéri, teda Český guvernér, Moravský guvernér a Slovenský guvernér. Situácia na Ukrajine nie je celkom prehľadná a Podkarpatská Rus sa snaží o autonómiu. V roku 2018 ju môže dosiahnuť a pripojiť sa tak ako pred sto rokmi k Česko-Slovensku. Teda vo vláde bude aj guvernér Podkarpatskej Rusi. Predtým ešte bude podpísaný pandant Pittsburgskej dohody, v Mikulove alebo v Detve, ktorý načrtne usporiadanie nového štátu. Nový štát sa vráti k tradičným hodnotám, ktoré ho voľakedy charakterizovali. Podobné tendencie budú aj v ostatných krajinách Európy, napríklad v Španielsku, Belgicku, bývalej Juhoslávii. Tým padne aj New Age, globalizácia sveta a nový svetový poriadok. Naši susedia Maďari budú ticho, aj keď sa budú snažiť o Vojvodinu, Sedmohradsko a časť Podkarpatskej Rusi. Nepochodia. Nové Česko-Slovensko bude silný štát s takmer dvadsiatimi miliónmi obyvateľov. A to bude už sila, ktorá v novej Európe niečo bude znamenať. Doterajšia Európska únia padne, spolupráca bude medzi krajinami kvitnúť len na ekonomickej báze. V roku 1914 nikto neveril, že sa po vojne rozpadne ríša Habsburgovcov a stalo sa. Rovnako po prijatí Lisabonskej zmluvy a prijatí eura asi málokto verí, že sa aj táto nová ríša rozpadne.