Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

RVR uložila RTVS pokutu 6638 eur

Bratislava 14. januára (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) uložila na svojom pondelkovom zasadnutí pokutu Rozhlasu a televízii Slovenska - RTVS (programová služba Dvojka) vo výške 6638 eur. Dôvodom bolo porušenie v súvislosti s vysielaním priameho prenosu futbalového zápasu FIFA Majstrovstvá sveta 2018 Španielsko – Rusko dňa 1. júla 2018. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Ivana Furjelová.

RVR uložila RTVS sankciu za porušenie povinnosti, že v programoch zložených zo samostatných častí, alebo pri prenose športových a podobne štruktúrovaných podujatí a predstavení s prestávkami sa reklamné šoty a telenákupné šoty zaraďujú iba medzi jednotlivé časti, alebo počas prestávok. 

RVR v pondelok odňala licencie spoločnosti IN TV (programová služba IN TV) z dôvodu porušenia zákona o digitálnom vysielaní. Konkrétne uskutočnenie prevodu na základnom imaní alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55 percent celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv vysielateľa s licenciou počas trvania platnosti licencie a bez predchádzajúceho súhlasu RVR s takým prevodom. 

RVR zároveň udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Hemeu spoločnosti K T R.