Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:
  • Prvá svetová Poklonnaja celkový pohľad
    Prvá svetová Poklonnaja celkový pohľad

Rusko píše svoje dejiny po novom – Dušan D. Kerný

V Ruskej federácii nebolo doteraz prakticky nijakého pamätníka zasväteného vojakom a obetiam Prvej svetovej vojny. Ešte dnes je tu viac pomníkov a pamätníkov či obnovených cmiterov česko -slovenským legionárom z tých vojnových a povojnových rokov ako samotným Rusom. Teraz sa to zmenilo. V Moskve odhalili nový, hlavný pomník vojakom I. svetovej vojny, kým na Slovensku takého ústredného pamätníka vlastne niet, pritom  v I. svetovej padlo takmer 70 tisíc Slovákov a desaťtisíce sa vrátili zmrzačené.

 

Rusko píše svoje dejiny  a ich aktuálny odkaz po novom. Práve tak prestavalo hlavný veľkolepý a rozsiahly pamätník vojakom a obetiam na Poklonnej hore. Predovšetkým obnovuje historickú pravdu, obnovuje pamäť na zabudnutú vojnu, ktorá bola na dlhé desaťročia,  takmer na celý zvyšok XX. storočia vyčiarknutá z dejín, Rusko obnovuje spojenie jednotlivých epoch svojich dejín na neprerušený zväzok svojich dejín. Okrem iného to povedal prezident Vladimír V. Putin pri slávnostnom odhalení prvého pamätníka ruským vojakom z čias I. svetovej vojny. Prvej globálnej svetovej vojny, ako vyhlásil ruský prezident.

 

Pamätník predstavuje samotnú sochu vojaka v nadživotnej veľkosti na vysokom pylóne a potom masu vojakov s rozvinutou vlajkou – ruskou trikolórou a dvojhlavou orlicou, ktorá je tak ako vtedy pred sto rokmi aj dnes oficiálnou vlajkou. Tvár vojaka stvárňuje muža poznačeného mnohými útrapami.  Je to symbol vojaka, ktorý v rôznych etapách ruských dejín bránil nezávislosť a dôstojnosť Ruska, vyhlásil prezident. I keď podstatnou sumou na pamätník prispelo mesto Moskva, veľmi prispeli aj umelci výnosmi z dobročinných predstavení. Najpozoruhodnejšie to bolo od chýrneho divadla MXT – to vyzbieralo peniaze na predstaveniach slávnej činohry Biela garda od M. Bulgakova opisujúceho práve roky prvej svetovej. Podstatne sa zmenila aj tvárnosť celého unikátneho pamätníka Poklonnej hory. Doteraz dominovali pamätníky venované výlučne priebehu II. svetovej vojny /v ruskom podaní Veľkej vlasteneckej/ a masovému vyvražďovaniu v koncentrákoch. Komplex pamätníka zasväteného Prvej svetovej vojne je na samotnom začiatku, pri vstupe na Poklonnú horu. Symbolicky sa tak práve tu začínajú dejiny, väzba ruských dejín ako aj pamätníka bojovej slávy ruského vojenstva. Pamätník je aj potvrdením nového prístupu k boľševickému prevratu, vláde Lenina a Trockého, ktorí podpísali ešte pred skončením I. svetovej vojny pre Rusko potupný  mier. „Víťazstvá ruských vojsk im boli ukradnuté tými, ktorí derúc sa k moci zradili národné záujmy Ruska a spôsobili porážku svojej vlasti, svojej armády a rozoklali Rusko zvnútra“, ako to formuloval V. V. Putin.

 

Ruský prezident symbolicky odhalil prvý ruský pamätník vojakom I. svetovej vojny v deň, keď Rusko vstúpilo v roku 1914 do vojny proti Nemecku a tým odpútalo na seba veľkú časť nemeckého vojnového potenciálu čo rozhodlo, že na Západe nemohli nemecké armády dokončiť dobytie Paríža. Putin tým dal najavo väzbu ruských dejín aj na dejiny európske. Zdôraznil, že Rusko nebolo ešte pripravené vstúpiť do vojny, ktorú nechcelo a konflikt kvôli atentátu na následníka trónu Rakúska – Uhorska v Sarajeve chcelo riešiť bez krviprelievania, rokovaním pred medzinárodnou inštitúciou v Haagu.“Rusko však nebolo vypočuté, Rusko celé dlhé roky v predvojnových časoch robilo všetko pre to, aby medzi štátmi boli vzťahy pevnej dôvery, Rusko robilo vtedy všetko preto, aby sa konflikt riešil mierovo, vo svetových dejinách je veľa príkladov toho, aká strašná cena sa platí za to, keď jeden druhého nechce počúvať a svoje záujmy sa povyšujú nad práva, slobody a oprávnené záujmy iných“ povedal V. Putin tak, ako keby nehovoril o udalostiach spred sto rokov, ale o súčasnosti.

Prvá svetová celkový pohľad Poklonnaja

Prvá svetová celkový pohľad Poklonnaja

Prvá svetová pamätník na Poklonnoj

Prvá svetová pamätník na Poklonnoj

Ruský prezident pri odhalení prvého ruského pamätníka vojakom I. svetovej vojny

Ruský prezident pri odhalení prvého ruského pamätníka vojakom I. svetovej vojny