Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Rusko neexportuje len plyn a ropu – Tibor Bajchy

Západné agentúry hlásia výrazný pokles výkonu ruského hospodárstva. Hlavným dôvodom sú vraj padajúce ceny ropy a plynu, ktoré tlačia Rusko stále viac do recesie. To vyvoláva dojem, že Rusko je od ropy a plynu absolútne závislé, pretože tvorí jeho drvivú časť exportu. Niektoré média a korešpondenti uvádzajú, že tvorí až 80 percent. Ale Rusko neexportuje len plyn a ropu. Štatistiky spred roka umožňujú tieto predsudky revidovať. Z celkového objemu exportu Ruskej federácie v roku 2014 vo výške 500 miliárd dolárov pripadlo 51,5 percent na exportné komodity nepochádzajúce zo sektoru energetiky.

 

Rubeľ, ktorý bol roky nadhodnotený stratil na svojej hodnote čo sa prejavilo zasa na druhej strane ako výhoda pre importérov, ktorým sa ruský tovar stal prístupnejším, konkurencie schopnejším. Export do Kórey, Číny a Indie rastie nadproporcionálne, do latinskoamerických štátov rastie tiež kontinuálne. To je aj dôvod prečo  ruská vláda reaguje na prepad meny pokojne.

 

Rusko je dodnes jeden z najväčších exportérov celej rady minerálnych rúd a produktov zo železa, ocele a farebných kovov. Tu hrá strategickú úlohu export titanu pre Airbus ako aj Boeing. Suroviny a výrobky pre metalurgiu tvoria vyše 30 miliárd dolárov. Export minerálnych hnojív vyše 11 miliárd.

 

Tiež nie je veľmi známe, že aj Rusko vyváža zariadenia pre banícky, metalurgický, energetický priemysel ako transportné zariadenia za vyše 26 miliárd dolárov pre  odberateľov v Ázii, Afrike a južnej Amerike.

 

Úspešným vývozným artiklom sú aj ľadoborce, ťahače, remorkéry, žeriavy a vŕtacie zariadenia. Väčšina ťažobných zariadení v štátoch kaspickej destinácie pracuje s ruskou technikou.

Petrohradská firma Silovije mašiny spoločne so Siemensom (Joint Venture) vyrába a dodáva do 57 štátov sveta zariadenia a výstroj pre tepelné, vodné a atómové elektrárne a tiež plynové turbíny.

 

Zariadenia pre ťažký priemysel, špeciálne lisy na spracovanie kovov sa exportujú do 54 štátov. Až 95 percent týchto lisov od výrobcu vo Voroneži ide na export. Významnú úlohu v ruskom hospodárstve zohráva tiež výroba, export a údržba  elementov do atómových elektrární a všetko čo s ťažením a spracovaním uránu súvisí.

  

Dôležitým exportným článkom je aj vojenská technika a zbrane. Tu sa podieľa Rusko 27 percentami na svetovom trhu. V oblasti vesmírnych letov v roku 2014 Rusko svojimi raketami vynieslo na obežnú dráhu zeme najviac satelitov, aj komerčných pre zahraničných zákazníkov. Zabezpečovanie prevádzky, zásobovanie medzinárodnej vesmírnej stanice ISS je toho času možné len prostredníctvom ruskej raketovej a vesmírnej techniky, pretože nikto iný nedisponuje už viac rokov potrebnou technikou. 

 

Letecký priemysel má v programe, odhliadnuc od vojenskej výroby, lietadlo stredného doletu Suchoj Superjet-100. O toto lietadlo prejavilo záujem už niekoľko štátov. K realizácii exportu zatiaľ nedošlo v dôsledku organizačných nedostatkov pri zabezpečovaní údržby, dodávok náhradných dielov, logistiky a podobne. Ak by tieto nedostatky odstránili otvorili by sa Rusku slušné odbytové možnosti.

 

Nemalú položku, 66 miliárd dolárov, tvoril export služieb. Z toho jednu tretinu tvorila doprava. V roku 2014 bolo prepravených 36 miliónov pasažierov, z toho veľká väčšina zahraničných, ktorí z dôvodu nižších cien radi využívajú služby ruských aerolínií. Excelentné firmy z rôznych iných oblasti, ako napríklad IT a Software, prispievajú tiež výrazne k bilancií ruského exportu.

Európska únia sa kvôli hospodárskym sankciám proti Ruskej Federácii na ruskom trhu sama izoluje a bude veľmi ťažké sa naň vrátiť, hlavne keď sa Rusko hospodársky preorientuje na ázijské štáty a samo uskutoční aj prepotrebné reformy a reštrukturalizáciu hospodárstva. Tu má Rusko nevídané rezervy. Ak sa stane priemyselnou a potravinovo samostatnou krajinou potom výrazne klesne aj jej závislosť od exportu energetických surovín. Terajšie sankcie sú pre Rusov určite procesom poznávania realít, uvedomenia si potrebných hospodárskych zmien.

V tomto smere sa už urobili, hlavne v poslednom roku, pozitívne kroky. S cieľom dynamického rozvoja hospodárstva a hlavne priemyslu sa budujú nové, moderné, komplexne vybavené priemyselné parky, ktoré majú prilákať zahraničných či domácich investorov. Začiatkom roka 2015 ich už bolo zaregistrovaných 336. Tento trend je viditeľný aj na svetovom medzinárodnom veľtrhu pre nemovitostí a investície EXPO REAL v Mníchove na ktorom Ruská federácia každoročne prezentuje ďalšie a ďalšie zaujímavé destinácie, pretože práve tu sa stretávajú potencionálni investori z celého sveta. Pre firmy, ktoré sa v Rusku plánujú usídliť očakávajú v rámci štátnych programov atraktívne daňové zvýhodnenia či výhodné pôžičky. Napríklad, namiesto 20 percentnej regulárnej dane zo zisku sú prvé štyri roky splatných len 13,5 percent. Daň z majetku v prvých troch rokoch odpadá úplne. Ruské priemyselné parky teda poskytujú dobré podmienky  budovať v  krajine priemyselnú výrobu. Aktuálny štátny program substitúcie importu zvýhodňuje ešte dodatočne podnikateľov pri budovaní lokálnej produkcie a pri predaji v Rusku vyrobeného tovaru. Pre dlhodobú obchodnú spoluprácu  atraktívna šanca.   

Prvé pozitívne náznaky sú už tu. Regále v supermarketoch sa prehýbajú pod tovarmi vlastných Ruských výrobcov. Pred sankciami tomu tak veru nebolo.

 

Tibor Bajchy, Mníchov