Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Ruky preč od RTVS!

Vyhlásenie Únie slovenských novinárov

Predsedníctvo Únie slovenských novinárov - ako stavovskej organizácie - so znepokojením sleduje účelové verejné vyjadrenia, podsúvané falošné argumenty, neprípustné kádrovanie a cielené snahy politikov novovznikajúcej vládnej garnitúry po ovládnutí verejnoprávnych médií na Slovensku. Postavenie a pôsobnosť RTVS upravuje stále platná legislatíva, ktorá Slovenskému rozhlasu i Slovenskej televízii vytvára priestor i garantuje inštitúcii aj jej zamestnancom a tvorcom postavenie nezávislosti a slobody. Pripomíname, že Jaroslav Rezník, voči ktorému vedú oligarchické médiá koordinovanú a stupňujúcu sa diskreditačnú kampaň, prešiel v zmysle zákona riadnym verejným výberovým konaním a 20.6.2017 ho 95 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolilo v tajnej voľbe do funkcie generálneho riaditeľa na 5 ročné funkčné obdobie.

 

Činnosť a výsledky generálneho riaditeľa i jeho manažmentu má v kompetencii  9-členná nezávislá Rada RTVS, ktorá v zmysle zákona dohliada na dodržiavanie zákona a plnenie úloh, dohliada na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami Rozhlasu a televízie Slovenska a plní úlohy kolektívneho orgánu pri nakladaní s majetkom.

 

Napriek tomu, že aj vedenie ÚSN aj mnohí naši členovia často kritizovali  od nástupu Jaroslava Rezníka nevyváženosť spravodajských a publicistických relácií vo vysielaní RTVS jednoznačne v prospech politickej opozície, aktivistov a spolitizovaného tretieho sektora, hoci sme poukazovali na porušovanie ústavy, zákonov i na prejavy neprofesionality niektorých tvorcov vystupujúcich  na obrazovke alebo sa prihovárajúcich verejnosti spoza mikrofónov, žiadame politikov aby dali ruky preč od kádrovania v RTVS! Nesiahla k nemu ani odstupujúca vládna koalícia, hoci verejnoprávne médiá sa nezakryte pripojili k zaujatému a tendenčnému mainstreamu,  vytvoreného zväčša súkromnými a bulvárnymi médiami. Tvorba i práca v elektronických médiách má koncepčný charakter a množstvo procesov sledujúcich skvalitnenie výroby a vysielania je nastavených dlhodobo. Nehovoriac o koncepčných rozvojových projektoch či príprave nových programových okruhov. RTVS ako národná a kultúrna ustanovizeň potrebuje podporu pri zlepšovaní stabilného legislatívneho rámca financovania, stráženie podmienok pre slobodný rozvoj rozhlasovej, televíznej aj online tvorby a stabilitu vedenia. Generálny riaditeľ Jaroslav Rezník má menovací dekrét do augusta 2022. Preto akékoľvek zásahy politikov a snahy konkurenčných médií zvonka považujeme za nebezpečný zásah do slobody a nezávislosti  verejnoprávnych médií v Slovenskej republike. O všetkých takýchto snahách a pokusoch budeme informovať  OIRT, Európsky parlament, Radu Európy aj medzinárodné novinárskej organizácie.