Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Ruka je podaná – Robert Fico

Nazvať snahu o získanie širšej politickej podpory pre zásadné zmeny v slovenskej justícii kupčením ma, otvorene hovorím, zaskočilo. Smer nie je stranou, ktorá by mala problém so štandardným koalično-opozičným súbojom. Sú však momenty a okolnosti, keď by mali byť štandardné a politicky zrelé strany pripravené takpovediac „vyjsť zo zákopov“ a spoločne prijať rozhodnutia, ktoré sú v záujme krajiny. Takýto moment tu dnes je. Predložili sme opozícii jasnú a serióznu ponuku spoločne schváliť ústavné zmeny, ktoré povedú k zásadnému zlepšeniu stavu slovenskej justície. Chceme oddeliť pozíciu predsedu Súdnej rady od postu predsedu Najvyššieho súdu a chceme zaviesť tzv. previerky sudcov. Tie by viedli k preskúmaniu ich bankových účtov, vzťahov, či sa stretávajú s osobami, ktoré je možné označiť ako „závadové“, a ďalších okolností, preukazujúcich ich schopnosť čestného výkonu spravodlivosti v krajine.

Našu ponuku sme predložili s plnou vážnosťou, nie ako akúsi politickú hru, ale vedomí si potreby zmien v slovenskej justícii. Zámerne som povedal, že nemáme záujem zmeny predkladať ako vládny návrh zákona, ale chceme, aby bol predložený predsedom NR SR a podpísaný ostatnými predsedami opozičných strán. Rovnako netrváme na presnom znení zmien, ktoré sme predložili ako pracovnú verziu. Naším cieľom je nájsť širšiu, ústavnú väčšinu pre posun justície k vyššej čistote a dôveryhodnosti. Zhoda zjavne panuje na oddelení postov predsedu Súdnej rady a Najvyššieho súdu. Ak má opozícia inú predstavu o procese obsadenia predsedu Najvyššieho súdu, ale aj iných zmenách, sme okamžite pripravení o jej návrhoch hovoriť a potenciálne ich podporiť.

Vzhľadom na to, že zo strany KDH bol paralelne predložený návrh ústavného zákona o rodine, vyslovil som návrh tieto dve iniciatívy spojiť. Tento postup ponúkame aj preto, lebo Smer nemá problém podporiť ústavnú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy, ako je dnes ukotvená v rámci zákona o rodine. Ak tu teda máme situáciu, kedy je možné nájsť zhodu na oboch témach, ktoré spoločne považujeme za prospešné pre Slovensko, nevidíme dôvod túto možnosť nevyužiť. Stále nám ostáva dosť času pre nájdenie zhody a spoločný postup. Slovenská justícia zmeny potrebuje. Potrebuje sa očistiť od ľudí, ktorí do nej nepatria a ničia jej dôveryhodnosť. Preto by sme mali byť schopní nadhľadu a spoločného postupu v záujme veci, slovenskej justície a krajiny ako takej.