Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Rozmanitosť a sila slovenskej kultúry – Marek Maďarič

Bratislava 21. mája (TASR) - Minister kultúry SR Marek Maďarič udelil na slávnostnom stretnutí Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2013. Získali ich herec Ladislav Chudík, prozaik Ivan Kolenič, operný spevák Peter Mikuláš, huslista Milan Paľa, historička umenia Eva Ľuptáková, trojica režisérok Ivana Laučíková, Ivana Šebestová, Katarína Kerekesová, kameraman Ladislav Kraus a Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením Magdalény Rovňákovej.

 

      Uznávaný herec a jubilant Ladislav Chudík si cenu za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia odniesol za mimoriadny prínos v oblasti divadelného, filmového a rozhlasového herectva, ako aj šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí.

 

      Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby sa stal prozaik Ivan Kolenič. Ocenenie získal za originálny, novátorský a výnimočný prínos v slovenskej literatúre s prihliadnutím na najnovšiu knihu próz, miniepos Morálne pohodlie.

 

      Operný spevák Peter Mikuláš si z rúk ministra kultúry odniesol cenu za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca. Umelec ocenenie získal za stvárnenie postavy Henricha v inscenácii opery Richarda Wagnera Lohengrin na scéne Slovenského národného divadla s prihliadnutím na doterajšie výnimočné umelecké výsledky v oblasti slovenského operného a koncertného umenia doma a v zahraničí.

 

      Za realizáciu kompletu nahrávok slovenskej husľovej tvorby a za vynikajúce umelecké interpretačné výkony a dramaturgicky objavnú koncertnú činnosť si cenu za výnimočný prínos v oblasti hudby odniesol huslista Milan Paľa.

 

      Historička umenia a kurátorka Eva Ľuptáková získala cenu za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry. Minister tak ocenil jej odbornú a organizačnú prácu v oblasti výtvarného umenia s medzinárodným rozmerom s prihliadnutím na dramaturgiu výstav v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne.

 

      Laureátkami ceny za výnimočný prínos v oblasti audiovízie sa stali Ivana Laučíková, Ivana Šebestová a Katarína Kerekesová. Trojica režisérok získala ocenenie za kontinuálnu tvorivú a producentskú činnosť s dôrazom na vytvorenie viacerých umelecky náročných, štýlovo výnimočných a medzinárodne oceňovaných animovaných diel.

 

      Za dlhoročný osobnostný tvorivý prínos k rozvoju obrazovej štylizácie a vizuálneho umenia v slovenskej televíznej a filmovej tvorbe si cenu ministra kultúry odniesol i kameraman Ladislav Kraus.

 

      Cenu za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí získal Bratislavský chlapčenský zbor. Minister tak ocenil dlhoročnú umeleckú činnosť speváckeho zboru a úspešnú reprezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí pod vedením jeho zakladateľky a zbormajsterky Magdalény Rovňákovej.

 

      „Sú desiatky osobností, ktoré by tu rovnako mohli stáť a prebrať cenu ministra kultúry. Ten výsledok je určený odbornou komisiou, ktorá má prehľad, dostáva návrhy a zohľadňuje to, či dotyčný v uplynulom roku významne prispel alebo jubiloval a dostal to za celoživotné dielo. Dnes tu stála plejáda vynikajúcich a významných osobností, aj v zaujímavom generačnom rozvrstvení, od majstra Chudíka až po mladé slovenské filmárky. To vypovedá o rozmanitosti a sile slovenskej kultúry,“ povedal pre TASR minister Marek Maďarič.

 

      „Je to radosť až na plač, pretože je to už hlboko v človeku, čo urobil, a hovorí si – no vidíš kamarát, našli ťa, pochválili a urobili ti radosť. Ja veľmi ďakujem, pretože hral som 70 rokov v divadle, urobil som takú cestičku, ktorá sa oplatí sledovať. Ďakujem každému, kto miluje divadlo, ktorí chodia do divadla, ktorí jednoducho podporujú filmovú alebo divadelnú kultúru, čo je veľmi dôležité. Som rád, keď môžeme hovoriť o tom, že nie sme len takí malicherní, ale že nás je oveľa viac,“ uviedol pre TASR ocenený herec Ladislav Chudík.

 

      Cena ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia je ocenenie, ktoré udeľuje minister jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach profesionálneho umenia. Návrhy na udelenie ceny predkladajú ministrovi odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie a fyzické osoby s pôsobnosťou v danej oblasti.