Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Rooseveltova nemocnica chystá výstavbu nového pavilónu škôlky

(TASR) - Deti zamestnancov Rooseveltovej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici budú mať novú materskú školu (MŠ). Súčasná s dvomi triedami a kapacitou v každej 20 detí, kuchyňou pre ohrev jedál a potrebným zázemím už nepostačuje. Plánovaný objekt má mať kapacitu 120 škôlkarov. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti.


„Rooseveltova nemocnica bola úspešná pri uchádzaní sa financií z plánu obnovy na výstavbu novej škôlky pre deti zamestnancov. Aktuálne sme vyhlásili verejné obstarávanie na dodávateľa prístavby pavilónu MŠ. Vyčlenili sme časť priestorov v bloku C na južnej fasáde spolu s časťou pozemku. Cieľom je vytvoriť atraktívnejšie prostredie pre našich pracovníkov a ich rodinných príslušníkov," uviedla nemocnica.

Podľa oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je 1.633.370 eur bez DPH a lehota na predkladanie ponúk je 25. august.

"Účelom stavby pavilónu bude zabezpečenie nových priestorov pre prevádzku MŠ pri dôslednom uplatňovaní prísnych hygienických, prevádzkových a ostatných kvalitatívnych požiadaviek. Neoddeliteľnou súčasťou riešenia stavby je tiež dosiahnutie optimálnych parametrov ekonomických, energetických, stavebno-technických i estetických," zdôraznila nemocnica.